بایگانی برچسب: تماس تلفنی فراآتلانتیک

ادیسون به‌دنبال ساخت تلفنی برای صحبت با ارواح بود!

ضرب‌المثلی می‌گوید: هرگز نگو هرگز. توماس ادیسون هم یک مخترع بزرگ و هم پیشگوی حیرت‌انگیزی بود. اما هیچ‌کس (هر چقدر هم که باهوش باشد) از آینده چیزی نمی‌داند. این موضوع درباره ادیسون هم صادق بود. در سال ۱۸۹۴ ادیسون پیش‌بینی کرد که تماس‌های تلفنی فراآتلانتیک (بین اقیانوس اطلس) غیرممکن خواهد بود. اما سی سال بعد یعنی در سال ۱۹۲۷ که این تماس برقرار شد، مشخص گردید که شک و تردیدهای ادیسون درست نبوده است. ادیسون در تگزاس طی مصاحبه‌ای با روزنامه Galveston Daily News که تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۸۹۴ به چاپ رسید، تردید خود را در این مورد به‌نحوی پیچیده توضیح داده و گفته بود که برای این کار نیاز به نوعی کابل خاص است: من فکر نمی‌کنم ما قادر به ساخت تلفنی برای ایجاد تماس بین اقیانوس اطلس باشیم، این کار به علت الکتریکی شدن پوشش گوتا پرچا (نوعی ماده صمغی) روی کابل‌ها امکان‌پذیر نیست. هر ماده‌ای تا اندازه‌ای قدرت الکتریکی کردن دارد، بنابراین مشکل را نمی‌توان با کنار گذاشتن آنچه که در حال حاضر استفاده می‌شود، حل کرد. برای مثال بین Valencia و Hart’s Content، صدها تُن از گوتا پرچا بر روی کابل‌ها، به‌کار رفته است. ه..

توضیحات بیشتر »

ادیسون به‌دنبال ساخت تلفنی برای صحبت با ارواح بود!

ضرب‌المثلی می‌گوید: هرگز نگو هرگز. توماس ادیسون هم یک مخترع بزرگ و هم پیشگوی حیرت‌انگیزی بود. اما هیچ‌کس (هر چقدر هم که باهوش باشد) از آینده چیزی نمی‌داند. این موضوع درباره ادیسون هم صادق بود. در سال ۱۸۹۴ ادیسون پیش‌بینی کرد که تماس‌های تلفنی فراآتلانتیک (بین اقیانوس اطلس) غیرممکن خواهد بود. اما سی سال بعد یعنی در سال ۱۹۲۷ که این تماس برقرار شد، مشخص گردید که شک و تردیدهای ادیسون درست نبوده است. ادیسون در تگزاس طی مصاحبه‌ای با روزنامه Galveston Daily News که تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۸۹۴ به چاپ رسید، تردید خود را در این مورد به‌نحوی پیچیده توضیح داده و گفته بود که برای این کار نیاز به نوعی کابل خاص است: من فکر نمی‌کنم ما قادر به ساخت تلفنی برای ایجاد تماس بین اقیانوس اطلس باشیم، این کار به علت الکتریکی شدن پوشش گوتا پرچا (نوعی ماده صمغی) روی کابل‌ها امکان‌پذیر نیست. هر ماده‌ای تا اندازه‌ای قدرت الکتریکی کردن دارد، بنابراین مشکل را نمی‌توان با کنار گذاشتن آنچه که در حال حاضر استفاده می‌شود، حل کرد. برای مثال بین Valencia و Hart’s Content، صدها تُن از گوتا پرچا بر روی کابل‌ها، به‌کار رفته است. ه..

توضیحات بیشتر »