مطالب دسته بندی اول

مطالب دسته بندی دوم

مطالب دسته بندی سوم

اسکله بورنموث

مکان بورنموث ، دورست معمار منظر meiloci ایده طراحی اسکله مجسمه های تصویری این کار دو ساختار «برگ» هستند که پناهگاه و کیوسک ساحلی را فراهم کرده است. مه... بیشتر بخوانید

بوتیک مارگیلا

معمار Anne Holtrop مکان لندن، انگلستان مساحت ۲۵۰ مترمربع سال ساخت ۲۰۲۰ ایده دکوراسیون داخلی بوتیک ایده دکوراسیون داخلی بوتیک دیوارهای گچی و سطوح دست س... بیشتر بخوانید