پروژه ساختمان چند منظوره

ایده ی ساختمان چند منظوره کریستال سنگی

ایده ی ساختمان چند منظوره الهام گرفته شده از گذشته ی تاریخی شهر و آینده ی جاه طلبانه ی آن است،‌این طرح دارای عناصر تعاملی است که بازدیدکنندگان و کارمندان درباره ی فرهنگ و تاریخ شهر اشلینگن می آموزند. این ساختمان دارای نمای «کریستال سنگی» است که نمایشی مجزا و خاص در شهر است و به صورت هسته ای پیکسل شده و توخالی است به نحوی که ساختمان تبدیل به لندمارکی جدید و دربرگیرنده تسهیلات عمومی برای شهر است.واقع شده در میدان عمومی در نزدیکی ایستگاه قطار مرکزی، ساختمان چند منظوره زیربنایی ۶۵۰۰ مترمربعی دارد که فضایی با عملکردهای متنوع در ۱۲ طبقه است.

مصالح نمای ساختمان چند منظوره

مصالح نمای ساختمان چند منظوره از شیشه های فریز شده است به نحوی که به صورت یکپارچه با نما ادغام شده و به بازدیدکنندگان اجازه داده تا درباره ی مردم شهر، منظر و تاریخ شهر اسلینگن آگاهی یابند، در نتیجه این ساختمان ، کتابخانه ی جذابی برای عموم است. راهروی بازی که از سمت میدان مرکزی از داخل ساختمان عبور کرده و دیدی گسترده به چشم انداز اطراف است. طبقات فوقانی ساختمان شامل فضاهای اداری منعطفی است در حالی که طبقه ی همکف دربرگیرنده ی تسهیلات فضاهای جمعی است که از آن جمله اند کافه تریا، رستوران و فضاهای گردهمایی. امضای ساختمان نمایی است که دربرگیرنده ی طیف وسیعی از فنآوری های نوآروانه برای کنترل شرایط داخلی ساختمان و تولید انرژی است.

ویژگی های معماری پایدار ساختمان چند منظوره

ویژگی های معماری پایدار ساختمان چند منظوره عبارت است از.

نمای شیشه ای شفافی که تلفیقی از فنآوری های نوین است.

برای کاهش درجه ی حرارت، سلول های خورشیدی برای ذخیره و تولید انرژی و همچنین دربرگیرنده ی اطلاعات شهری است.

که به صورت نقشه ای پیکسل شده در سراسر ساختمان توزیع شده است.

نقشه در بخش پایین ساختمان قرار دارد و تا ارتفاع ۴۰ متری گسترش می ‌یابد.

و پله ها و تراس هایی را ایجاد کرده که برای ساکنان و بازدیدکنندگان قابل دسترسی است.

و دید به سمت تپه ها و تاکستان های مجاور دارد.

ویژگی های معماری پایدار این ساختمان سبب شده تا ساختمان به صورت خودکار و مستقل از انرژی های تجدید ناپذیر عمل نماید.

پست پروژه ساختمان چند منظوره در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.