پنجمین همایش ملی معماری

هدف همایش ملی معماری

ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه کنفرانس.
بررسی چالش های رشته های تخصصی این حوزه.
بنیان گذاری و تداوم گفتمان های در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس.
زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين درحوزه کنفرانس.
برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط.
ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با حوزه کنفرانس.
آشنايي و معرفي الگوهاي موفق در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف.
ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در حوزه علمی کنفرانس.
برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق مطالعات وتوسعه کشور.

محورهای همایش ملی معماری

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
-معماری و هویت شهری
–معماری پایدار
-روش ها و فناوری های نو در در معماری
مهندسی عمران و توسعه پایدار:
-تکنولوژی بتن
-ژئوتکنیک و معدن
-محیط زیست
-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
-ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
-فضای سبز و محیط زیست شهری
-شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-مسائل محیط زیست کلان شهرها

تاریخ های مهم همایش ملی معماری

آخرين مهلت ارسال مقالات:۷اسفند۱۳۹۶
اعلام نتايج داوري: ۵الي۷ روز پس از ارسال اصل مقاله
هرمقاله براي ۲داور ارسال ميگردد
ارسال فايل پذيرش الکترونيکي:۳ روز پس از پذيرش مقالات توسط داوران ومشروط به انجام اصلاحات احتمالي داوران
زمان برگزاري : ۲۴اسفند۱۳۹۶

پست پنجمین همایش ملی معماری در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.