مسابقه مرکز فرهنگی سایت

شرح مختصر مسابقه مرکز فرهنگی سایت

فراخوان مسابقه ی بین المللی ایده ها از تمامی دانشجویان معماری ، معماران جوان و کارشناسان جوان با مدرک معماری ( سن کم تر از چهل سال) دعوت کرده تا ایده های خود را برای طراحی مرکز فرهنگی سایت در مجاورت خرابه های برج دیدبانی قرون وسطایی در مورا، بوجای، پرتغال ارایه دهند.ویرانه های آتالیا ماگارا نقطه ی عطفی از میراث فرهنگی با اهمیت تاریخی و ویژگی هایی است که بایستی محافظت و نگهداری شود. زمانی که دیدگاهی برای مداخله در چنین مکانی دیدنی ارایه و تولید می شود، بسیار با اهمیت است که هر ایده ی طراحی بر روی سایت و ویرانه های موجود تاکید داشته باشد و احترام بگذارد در حالی که تجربه ی منحصر به فردی برای بازدیدکنندگان فراهم آورده است.

تعریف مرکز فرهنگی سایت

برای تولید مقصدی جدید که فعالیت های متنوع برای افراد محلی و بازدیدکنندگان است. مرکز فرهنگی فضای سایه داری است که در آن می توانید بنشینید و با منظر و چشم انداز سایت ارتباط برقرار کنید در حالی که از ویرانه های بنای آتالیا ماگارا بازدید می کنید.
۱- فضای پذیرش ۲ مترمربع.
۲- مرکز فرهنگی.
– نمایشگاه دایمی ۶۰ مترمربع.
– فضای چند منظوره ۱۲۰ مترمربع.
– فضای نشستن/ کافه تریا ۲۰۰ مترمربع.
– دستشویی ۲۰ مترمربع.
-فضای انباری ۱۵ مترمربع.
– بخش تاسیسات ۱۵مترمربع.
۳- نقطه ی دیدبانی.
۴- نیازمندی های منظر و فضای خارجی.
– مسیر های پیاده روی.
– پارکینگ.

جدول زمان بندی مرکز فرهنگی سایت

پایان مهلت ثبت نام ۲۶ مارچ ۲۰۱۸- ششم فروردین ۱۳۹۷.
پایان مهلت ارسال پروژه ۳۱ مارچ ۲۰۱۸- یازدهم فروردین ۱۳۹۷.
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مسابقه مراجعه کنید:
http://www.arkxsite.com/

پست مسابقه مرکز فرهنگی سایت در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.