موسسه علوم و فنآوری آی بی ای

ایده ی موسسه علوم و فنآوری آی بی ای

موسسه علوم و فنآوری با هدف و ایده ی پایداری بیولوژیکی برای عرضه و نمایش ساختمان از ایده ی جدیدی استفاده کرده است. از علم شیمی و مصالح داخلی ساختمان الهام گرفته است: تیتانیوم. محصول ایده برای طراحی هم نوآورانه و هم غیرمتعارف است. موازی ساختمان در جهتی که دسترسی امکان پذیر است طرح فوق العاده ای در منظر پردیس دانشگاه جای گرفته که رنگ و پویایی را به فضا بخشیده است. چنین جلوه ای به طراحی نمای معماری منحصر شده است که به صورت تصویری از روزنه هابه طور اورگانیک بر روی نما قرار گرفته و همانند برآمدگی های بزرگی تمامی سطح نما را پوشانده است و ظاهر شگفت انگیزی به رنگ سبز نعنایی دارد. این طراحی به کار تحقیقاتی که مختص به موسسه علوم است مرتبط می شود یعنی توسعه و کشف در زمینه ی رنگدانه های عکس که می تواند طرح جذابی برای نمای معماری باشد.

پلان و فضای داخلی موسسه علوم و فنآوری

پلان مستطیلی شکل موسسه علوم و فنآوری ابعاد بیرونی ۲۵ در ۴۵ متر دارد. ورودی اصلی در ضلع جنوبی واقع است که در خیابان قرار دارد. از آن جایی که طبقه همکف در امتداد طول اصلی ساختمان عقب نشسته است سبب ایجاد شرایط فضایی سایبان داری برای گذراندن در بیرون از فضای باز شده است. در فضای داخلی موسسه بازدیدکنندگان با ردیفی از دیوارهای بتنی اکسپوز شده با رنگ سفید براق روبرو شده که در تضاد کامل با نماست. روزنه های در پوسته ساختمان به طور مداوم چشم اندازهای جدید و زاویه های نور را ایجاد می کند که سرزندگی و شادابی را به فضای داخلی افزوده است.

برنامه فیزیکی موسسه علوم و فنآوری

مهم ترین برنامه فیزیکی موسسه علوم و فنآوری در قلب ساختمان آزمایشگاه مرکزی وجود دارد.

که به سمت نمای شمالی و در دو طبقه است به همین سبب فضای داخلی آزمایشگاه وسیع به نظر می رسد.

تمامی اتاق ها در سطح ورودی و همکف به صورت «یو شکل» در پیرامون حوزه ی تحقیقاتی مرکزی قرار دارند.

دو هسته دسترسی، و همچنین دفاتر کارکنان، در این طبقه قرار دارند.

سطوح بالایی ساختمان آزمایشگاه های تحقیقاتی بیشتری دارد.

که در امتداد نمای طولی و توسط راهرو اصلی مرکزی به هم متصل شده است.

سومین و بالاترین سطح بالایی، دفاتر بیشتر و اتاق جلسه را شامل می شود.

علاوه بر این، تراس سخاوتمندانه و وسیعی وجود دارد که مساحتی مشابه آزمایشگاه های طبقه همکف دارد.

پست موسسه علوم و فنآوری آی بی ای در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.