مسابقه طراحی پردیس دانشگاه دوبلین

معرفی مختصر طراحی پردیس دانشگاه دوبلین

پردیس آینده مسابقه بین المللی طراحی کالج دانشگاه دوبلین متمرکز بر روی توسعه ی پردیس دانشکده موجود است. فاز اول مسابقه در ۲۶ مارچ به پایان می رسد- متمرکز بر روی تیم چند دیسیپلینی برای دو طراحی بسیار ضروری است. اول- ورودی پلان جامع، استراتژی جدید طراحی شهری برای فضای ۲۳.۸ هکتاری است؛ این امر کیفیت پردیس دانشگاه دوبلین را به وسیله ساخت و ساز، معماری و قلمرو عمومی، و نیز امکان برنامه ریزی آینده تعریف خواهد کرد. نکته ضروری تجربه متمایز و ورودی بسیار قابل مشاهده است که هویت دانشگاه را بیان می کند و هویت سایت دوبلین را نشان می دهد.

عنصر دوم طراحی پردیس دانشگاه دوبلین

مرکز ۸۰۰۰ مترمربعی برای طراحی خلاق که به صورت عنصر معماری الحاقی جذاب است، فضای سازنده طراحی آزمایشگاه هایی برای ترویج خلاقیت است. ارزش کل مرکز طراحی خلاق حدود ۴۸ میلیون یورو است.در ابتدا، کالج دانشگاه دوبلین به دنبال ابراز علاقمندی از تیم های چند رشته ای تحت نظارت مشاور سرپرست از جمله کارشناسان در معماری، برنامه ریزی، طراحی شهری، منظر، پایداری، مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل است. در فاز دوم، از تیم ها برای مشاوره های بیشتر دعوت به عمل خواهد آمد که تنها محدود به برنامه ریزی، طراحی نورپردازی، و دسترسی ها نیست؛ همچنین از تیم های بین الملل خواسته می شود که با تیم های محلی تعامل و ارتباط برقرار کنند.

جوایز و جدول زمان بندی مسابقه طراحی پردیس دانشگاه دوبلین

پس از پایان رقابت و شروع ساخت مجموعه.

به هر یک از تیم های برنده به پرداخت ۴۰،۰۰۰ یورو پرداخت خواهد شد.

زمان ارایه پروژه:
۲۶/۰۳/۲۰۱۸ (ششم فروردین سال ۱۳۹۷)

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه کنید.
https://competitions.malcolmreading.com/universitycollegedublin/

پست مسابقه طراحی پردیس دانشگاه دوبلین در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.