مسابقه طراحی صندلی

شرح مختصر مسابقه طراحی صندلی

در دنیای امروز، جنبه ی یافتن مکانی برای نشستن در عرصه ی معماری عمومی بخش مهمی از فعالیت های روزمره است. مکان نشستن راحت در جمع کمک می کند تا فرد در آرامش بنشیند و خستگی در کند. چنین فعالیت جمعی، اگرچه برای هر فردی متفاوت است و همچنین نوع فضایی که زن/ مرد اشغال می کند. از همه مهمتر، ماهیت نشستن بایستی به نحوی طراحی شود که برای هر سن، جنسیت و سایزی مناسب باشد.در چند سال اخیر، فضاهای عمومی مکان هایی برای نشستن، مکالمه و استراحت است با مردمی که برای آن ها نیاز فوری برای روش های جایگزین برای آرایش شخصی صندلی ها به شدت کاهش یافته است. عمل نشستن برای بسیاری به معنای تقویت و فرصتی برای بهبود روابط و تعاملات اجتماعی و پیوند فرهنگی با سایر افراد است.

چالش مسابقه طراحی صندلی

ضروری است که طراحی صندلی با بیشترین حس خلاقیت و نوآوری در نظر گرفته شود. پیشنهاد طرحی خلاق برای صندلی که بر اساس اولویت فردی و در محدودیت های فضایی قرار می گیرد، چالشی برای نسل ما است.طراحی پیشنهادی بایستی خلاقانه باشد و برای هر سنی مناسب باشد. صندلی بایستی با نیازهای صندلی برای ارگونومی مختلف و کاربران متفاوت سازگار باشد. مساحت صندلی نبایستی بیش از یک متر مربع باشد. محصول طراحی می تواند به هم بپیچد، خم شود و یا تا شود اما بایستی در محدوده ی اندازه ی مورد نظر باشد. شرکت کنندگان بایستی عملکردها و سناریوهای انسانی را به خوبی درک و آنالیز کنند تا محصولی را طراحی کنند که بتواند نیازهای ویژه ی کاربر را برآورده سازد.

جوایز و مهلت ارسال مسابقه طراحی صندلی

جایزه اول ۱۵۰۰ دلار+ لوح افتخار+ چاپ در مجله
جایزه دوم ۱۰۰۰ دلار+ لوح افتخار+ چاپ در مجله
جایزه سوم ۵۰۰ دلار+ لوح افتخار+ چاپ در مجله
همچنین به دو نفر اول لوح افتخار اهدا خواهد شد.

از تمامی معماران، طراحان، مهندسین، دانشجویان، طراحان صنعتی، متفکران، سازمان ها و یا هر فردی که علاقه مند است دعوت به عمل می آید تا در وب سایت زیر ثبت نام نمایند:
http://pocketseat.volzero.com/
مهلت ثبت نام:۱۰/۰۴/۲۰۱۸
بیست و یکم فروردین ۱۳۹۷
مهلت ارسال پروژه: ۱۵/۰۴/۲۰۱۸
بیست و ششم فروردین ۱۳۹۷.

پست مسابقه طراحی صندلی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.