پروژه کودکستان پژول

چالش طراحی کودکستان پژول

کودکستان پژول بخشی از خیابان پژول در همسایگی محله ای در حال توسعه در پاریس است. پروژه با سازماندهی فضاهای بیرونی و درونی به نحو گسترده ای مرمت شده و مبلمان خاصی به آن افزوده شده است. ساختمان قبل از بازسازی، وضعیت نامطلوبی داشت، گشودگی ها بر روی نمای بیرونی اتاق های طبفات بالایی دارای مقیاسی سخاوتمندانه است، و مصالح آجری به صورت تزیین برای نمای ساختمان به کار رفته است. چالش معماری کودکستان،‌ ایجاد فضایی با عملکرد برتر و ظاهری خوشایند است که روزنه ها رو به حیاط بیرونی گشوده شده و در نتیجه تفکر برای کشف فضاهای جدید پشت دیوارهای موجود است. حیاط جلویی به نحوی طراحی شده است که به عنوان نمادی خوش بینانه شهری، هویتی ویژه برای کودکستان است و ساختمان در سه سطح فضایی شاد برای کودکان فراهم آورده است.

ایده ی طراحی کودکستان پژول

رنگین کمان نیروی محرکه پروژه و ایده اصلی طراحی مهدکودک است، زیرا جلب توجه کودکان را کرده و با شادی و بازی همراه است و استعاره ای از حال خوش پس از باران است. رنگ های مختلف نقش مهمی در پروژه ها دارند. درب های سلامت قرمز رنگ است، برای کارهای اضطراری، همچنین هر سطح دارای رنگ ویژه ای است،‌ درب های کلاس درس دارای رنگ های یکسانی در طبقاتند. دیوارهای کلاس درس سفیدرنگند تا کودکان با نقاشی و کاردستی ابراز وجود کنند و دیوارها را بیارایند.

فضای داخلی کودکستان پژول

فضاهای داخلی احساسات متفاوتی، رنگ های متنوعی بر روی دیوار،‌مبلمانی با هندسه ای متفاوت،.

مصالح ناهمگن و دلپذیر برای لمس (چوب، لاستیک، فلز…).

تحریک و ایجاد نگرش مثبت برای کودکان و کارکنان است.

ایده ی رنگ برای آشنا شدن کودکان با هر فضاهای داخلی به کار گرفته شد.

نشانه ها و رنگ ها در فضا عبارتند از رنگ ها و نمادهای خاص.

برای سرویس های بهداشتی، سطوح مختلف، کلاس های درس، بازی های سرگرمی در باغ های آموزشی.

پست پروژه کودکستان پژول در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.