پروژه معماری ساختمان دروازه جنوبی کوگایاما

هدف طراحی ساختمان دروازه جنوبی کوگایاما

ساختمان دروازه جنوبی کوگایاما در بخش غربی مرکز شهر توکیو در مجاورت ایستگاه کوگایاما واقع شده است. این منطقه با گیاهان سبزی پوشیده شده است که یادآور حومه های شهری و ییلاقات تپه ای هستند. در جنوب ایستگاه مسیرهای آبی همانند رودخانه کاندا و آبشار تمگاوا و در شمال مسیری برای زیارت مکان مقدس وجود دارد. سایت رو به مدخلی است که به مسیر خرید جذابی رشیده و از دو ضلع به روی دسترسی عموم گشوده شده است. یکی از تقاضاهای اصلی برای طراحی ساختمان تجاری مدرن افزایش سود با فشرده سازی فضاهای مشترک و یافتن مسیری برای اجاره دادن فضاهاست. از طرفی، بررسی ها نشان داده است که در شهرک های مدرن، نسلی از ارتباطات سبز و تعامل مردم با آب و طبیعیت بایستی وجود داشته باشد. یافتن روشی که چگونه ساختمان جدید با ویژگی های منحصر به فرد سایت تعامل خواهد داشت نقطه ی آغاز طراحی ساختمان بود. هدف هماهنگ سازی ارزش های مختلف در ساختمان تجاری بود.

ایده ی ساختمان دروازه جنوبی کوگایاما

ایده طراحی ساختمان دروازه جنوبی کوگایاما شکل نمادین درخت است که در طبیعت وجود دارد و در مسیر چرخه فضای سبز و آب دیده می شود-. شاخه ها، ریشه ها، رودخانه ها، جاده ها و غیره اشکال درختان راه حل های جهاتی از طبیعتند که فضاهای طبیعی را تا حد امکان اشغال کرده است. یکی دیگر از مزیت های کاربرد چنین ایده ای درک ساده ای از کدها برای تحقق سامانه ی پیچیده است زیرا شکل آن فراکتال است.

نمای ساختمان دروازه جنوبی کوگایاما

نمای ساختمان دروازه جنوبی کوگایاما با ترکیب دو عنصر اصلی .

پانل های آلومینیومی و اشکال درختان تعریف شده است.

نمای آلومینیومی دارای جلوه ی ویژه ای است.

که بازتابی از شرایط محیطی شهری در حال تغییر در زمان های مختلف.

در روز و در شرایط اقلیمی است.

اشکال نمادین درخت به صورت زه کشی آب باران عمل کرده.

و پشتیبانی برای پرورش گیاهان و روشنایی در شب هستند.

اشکال معماری درخت شامل تیرهای ایچ شکلی از تنه ها، لوله ها به عنوان شاخه ها و سیم ها برای گیاهان است. چنین اشکالی مسیرهایی برای زه کشی آب باران هستند که ارتفاع اسلب بام را کاهش داده و فضای اجاره ای را بسط داده است. با استفاده از زه کشی آب به عنوان عنصر اصلی در طراحی نما، امکان آبیاری گیاهان و زه کشی به نحوی که آب به رودخانه برگردد فراهم شده است. اشکال درخت در طول زمان تکامل می یابد و گیاهان بر روی آن ها می رویند به همین سبب ساختمان بخش متداومی از پوشش گیاهان سبز شهری است. حتی در طراح پنجره ها از چنین اشکالی استفاده شده است تا فعالیت فضای داخلی در قاب های سبز تعریف شود و مستاجرانی که دوستدار طبیعت هستند از چنین واحدهای استیجاری استقبال کنند.

پست پروژه معماری ساختمان دروازه جنوبی کوگایاما در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.