پروژه موج فضای اجرای جمعی

محیط شهری برای فضای اجرای جمعی

هدف کارفرما، احیای زمین های متروکه، خالی، فضای اجرای جمعی در والپارایسو شیلی است؛ که در حال حاضر محل دفن زباله و حیوانات موذی است. اعضای تیم طراحی فارغ التحصیلان رشته ی هنر و معماری و تئاتر هستند. فعالیت های گروه متکی بر انگیزش درونی، حمایت دوطرفه و سازمانی غیر سلسله مراتبی است و مسئول احیای شهر والپارایسو شیلی هستند که در سال ۲۰۰۳ توسط یونسکو ثبت شد. شهر استعماری والپارایسو نمونه ای از شهرسازی و معماری قرن نوزدهمی در شهرهای لاتین است. در محیط شهری طبیعی تئاتر مانند، شهر بافت بومی دارد که با دامنه های کوه پیوند خورده و شاخص شده با مجموعه ای مناره های مخروطی کلیساهاست. در تضاد با طرح هندسی مسطح دریاست. شهر ساختار ا‌ولیه ی صنعتی را به خوبی حفظ کرده از آن جمله اند بالابرها بر روی دامنه ی پرشیپ کوه ها.

برنامه های فیزیکی و اهداف فضای اجرای جمعی

تیم کارفرما «سیتیو ایراتزو» در سال ۲۰۱۲ به بازسازی بخشی از سایت متروکه شهری در منطقه ی اسکالر بکر پرداختند، سایتی که تبدیل به فضای اجرای جمعی برای ترکیب هنر و صنایع دستی شد و برنامه های فیزیکی عبارتند از کشاورزی شهری، تئاتر، نجاری و سایر فضاهای پشتیبانی. در سال ۲۰۱۴ تیم کارفرما «سیتیو ایراتزو» به صورت قانونی زمینی در حال توسعه را در اکوادور ۴۲۸ انتخاب کردند. آن ها مواد زاید و زباله های تولید شده را تبدیل به ابزاری برای تئاتر، معماری، موزیک، نقاشی،صنایع دستی و درختان میوه کردند، که مدل های جایگزینی برای کار و آموزش و روابط ما نسبت به محیط زیست هستند.

اهداف عبارت است از:

-احیای سایت فرهنگی والپارایسو برای کاربری عموم.

-ترغیب هنر و صنایع دستی به عنوان ابزاری برای کار و آموزش.

-فضاهای ملاقات و واکنشی برای عموم.

-فعالیت های هنری و فرهنگی توسط کارگاه های آزاد.

-تکنیک های ساخت و سازهای فراروند توسط بازیافت.

-توسعه ی خودآگاهی نسبت به هویت محلی.

ویژگی های فضای اجرای جمعی

قبل از اجرا تمامی سایت از هر نوع آلودگی و زباله پاک و از چهار طرف خیابان دسترسی امکانپذیر شده است. تسهیلات بالقوه برای اجرای فعالیت ها در نظر گرفته شده است ث ویژگی های فضای تجراب جمعی عبارتند از:فضاهای برگزاری رویدادها منعطف، برای تئاتر، سیرک، و اجرای موسیقی است که گنجایشی بیش از صد نفر برای اجراهای هنری دارند. تسهیلات آشپزی برای آماده کردن خوراک عبارتند از اجاق باربکیو و پیتزا. فضاهایی کارگاهی برای آموزش هنر و صنایع دستی و همچنین سرویس های بهداشتی. باغ های سبزیجات هم برای پرورش میوه و سبزیجات معطر در آشپزخانه در نظر گرفته شده است.

پست پروژه موج فضای اجرای جمعی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.