خانه دیوار قرمز

طراحی خانه دیوار قرمز

شرکت معماری آرکائیو خانه ای با دیوار قرمز طراحی کرده به نحوی که منظر بیابانی و زمین طبیعی منطقه ی حفاظت شده ی گلیستئو را دربرگرفته و در منطقه ی مسکونی در حال توسعه با حقوق نظارت بر‌ زمین واقع شده است. در طراحی خانه دیوار قرمز از خطوط افقی کم ارتفاع در امتداد توپوگرافی زمین استفاده شده است. خانه بر روی سایت ۶۷ هکتاری است در هم آمیخته شده با پوشش گیاهی رو به کوه های پیرامون و حوضچه های گلیستئو. بخش اصلی ملک به حالت طبیعی باقیمانده است. در حالی که معماران می خواستند پاسخی به سبک بومی نیومکزیکو داشته باشند، آن ها همچنین می خواستند خانه ای مدرن بسازند که به محیط طبیعی احترام می گذارند.

ویژگی معماری خانه دیوار قرمز

ویژگی های معماری خانه دیوار قرمز به طور اخص معاصر است، که تاکید و تمرکز بر روی ویژگی های اورگانیک زمین است. پلان مستطیل شکل و فضاهای مشترک در مرکز است مکانی که ورودی های اصلی قرار گرفته است. محوطه ی خواب خصوصی پیرامون هسته ی مرکزی، بهترین چشم اندازها به طبیعت پیرامون است. اتاق اصلی در گوشه ی جنوب شرقی خانه است و عبارتند از اتاق ورزش، اتاق مطالعه، رختکن ها و حمام ها. بنا بر سراشیبی زمین، این فضا تا حدودی مرتفع و از دید و منظرهای پیرامونی بهره مند شده است. دیوار قرمز از شمال به جنوب کشیده شده، تضادی نسبت به سایر مصالح بیرونی نما که به رنگ مشکی و خاکستری است.

فضای داخلی خانه دیوار قرمز

رنگ قرمز‌ هم‌ در بیرون و هم‌ درون دیده شده است.

دیوار قرمز نشانی از ورودی ساختمان در امتداد گذرگاه بیرونی است که به ایوان و نشیمن اصلی می رسد.

همچنین استودیوی هنری را تفکیک کرده و رو به شرق و با شومینه ی منحصر به فردی از مابقی خانه جدا است.

چندین ویژگی پایدار خانه عبارت است از سامانه ی ژئوترمال گرمایشی و ترکیب ۲۴۰ پانل خورشیدی در امتداد منظر.

فضای داخلی به رنگ های ملایم و با مصالح طبیعی است.

فضای نشیمن دارای شومینه ی سنگی و تیرهای چوبی است.

و نورگیر سقفی سبب ورود نور به فضای داخلی است.

ویژگی معماری معاصر در نیومکزیکو اغلب با منظر خاص و ساخت و ساز خشتی است.

پست خانه دیوار قرمز در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.