سازه چوبی روباتیک

فرایند سازه چوبی روباتیک

فنآوری دیجیتال نمایشی از ساخت و ساز با الوار در ETH Zurich ارایه کرده است که در آن تیم محقق از ربات هایی سخن می گوید که مدولهای باربر چوبی میسازند. این مدولها به نحوی استفاده شدند که سه طبقه خانه بر روی هم پا برجا و تثبیت شوند. فرایند ساخت سازه چوبی روباتیک بسیار ساده است در ابتدا روبات اول، قطعه چوبی‌ را برداشته و با اره به اندازه مناسب برش می دهد. سپس روبات دوم، روزنه هایی در قسمتی که تیرها متصل می شوند ایجاد می کند. در مرحله ی سوم، دو روبات با همدیگر به نحوی همکاری می کنند که تیرها را در محل خود جایگذاری کنند. سپس کارگران با دست آن ها را به هم پیچ می کنند. برای جلوگیری از برخورد روبات ها با یکدیگر‌در طول‌فرایند، محققان الگوریتم رایانه ای تدروین کردند که مسیر حرکت ها روبات ها در هر مرحله را محاسبه می کند.

مونتاژ سازه چوبی روباتیک

در مجموع شش مدول چوبی‌ پیش ساخته شده که از فناوری روباتیک برای اولین بار استفاده کرده است.

پس از سر هم‌بندی اجزا برای مونتاژ.

مدول ها به سایت ساختمانی DFAB HOUSE در شهر دوبندورف منتقل می شوند.

جایی که تمامی اجزا با هم یکی شده تا واحد مسکونی سه طبقه ای با بیش از صد متر مربع زیربنا ساخته شود.

این پروژه توسط‌ کهلر، استاد معماری و‌ساخت دیجیتال در ETH زوریخ، برنامه ریزی شده است.

وی راهنمای تیمی از محققان برای طراحی «ROCk PRINT» در دو سالانه ی افتتاحیه شیکاگو در سال ۲۰۱۵ بود.

بنا به گفته ی کهلر«اگر در پروژه نیاز به تغییرات کلی باشد.

مدل رایانه ای به طور مداوم خواهد توانست مطابق با نیازها تنظیم شود».

این نوع معماری یکپارچه ی دیجیتال تعاملی میان طراحی، برنامه ریزی و اجراست».

پست سازه چوبی روباتیک در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.