فراخوان مسابقه معمار مریخ ۲۰۱۸

شرح مختصر مسابقه معمار مریخ

از شروع زمان، انسان ها همواره با ماهیت اجسام آسمانی که پیرامون سیاره زمین هستند به اسارت گرفته شدند. چنین اعجابی به صورت آثار نجوم شناسی، طالع بینی، معماری و سایر مطالعات از ساخت ساده تلسکوپ گرفته تا گام های نخست انسان بر روی کره ی ماه است. چنین انگیزش بی انتهایی برای اکتشاف ما را به سمت درک شناخت منظومه شمسی، کهکشان ها و هزاران سال نوری دورتر هدایت کرده است. با توجه به تلاش انسان برای زندگی بهتر، زمین با فشارهای فزاینده ای نسبت کمبود منابع طبیعی مواجه است؛ چنین فشار مستمری تبدیل به تغییرات غیرقابل پیش بینی و تغییرات اقلیمی و جو زمین شده است. برای کاهش چنین فشاری، سبب شده تا به یافتن منابعی در سایر سیارات همانند مریخ برای آینده ای پاک و پایدار باشیم. مسابقه معمار مریخ در راسنای همین موضوع برگزار می شود.

چالش مسابقه معمار مریخ

از طراحان، معماران، دانشجویان، استادان و هر صنفی که آینده ی ناپیدای مریخی و آرمانشهر را متصور می شود برای شرکت در فراخوان مسابقه معمار مریخ دعوت به عمل‌ می آید. شرکت کنندگان بایستی طرح فضای زندگی مستقل و متکی به خود برای اولین ساکنان مریخی، پنج محقق در مریخ ارایه دهند. طراحان مطالعات جامعی درباره ی مریخ داشته باشند تا درباره ی منابع مورد نیاز ساکنان و انسان های اولیه بر روی این سیاره پیدا کنند. پنج محقق به دقت انتخاب شدند تا پارامترهای متعدد برای ایده ی زندگی ‌بر روی مریخ را به خوبی‌ بفهمند. شرکت کنندگان بایستی فضاهای عملکردی و پایداری برای پنج محقق طراحی کنند که جوابگوی‌نیازهای آن ها باشد.

برنامه فیزیکی مسابقه معمار مریخ

برنامه ی فیزیکی عبارتند از: فضای نشیمن، فضای خواب برای پنج نفر، فضای آشپزی، فضای تحقیق، فضای سرگرمی و تفریح، فضایی برای بهداشت و حمام، فضایی برای کشاورزی و هر نوع فضای دیگری که طراحان برای این گروه لازم می بینند. مکانیابی بر روی توپوگرافی سیاره مریخ به دلخواه شرکت کنندگان است. سفرهای بینابینی برای انسان در آینده ای نه چندان دور امکان پذیر است. زمان آن فرا رسیده است که به تمدنی جدید بیاندیشیم. تمدنی که انسان همیشه آرزو داشته با فرصت طراحی معماری بر روی سیاره ی قرمز. دهه ی گذشته شاهد توجه برای یافتن پتانسیل های بالقوه در انسان های آینده ی روی زمین بوده که در نهایت جستجو برای خلق نژاد مریخی است. با وجود سازمان ها، مطالعات اکتشافی و تحقیقات بسیاری که در زمین انجام گرفته است؛ آینده ی ساکنان سیاره ی قرمز در حال حاضر فرصتی برای خلق فردایی آرمانی است که سبب شده انسان تبدیل به نژاد چند سیاره ای شود.

جدول‌زمان بندی و جوایز مسابقه معمار مریخ

جایزه ی برنده ی اول:۲۰۰۰ دلار.
جایزه ی برنده ی دوم:۱۲۰۰ دلار.
جایزه ی برنده ی سوم:۸۰۰ دلار.
مهلت ثبت نام اولیه:۲۰ مارچ تا ۱۸ می ۲۰۱۸.
مهلت ثبت نام استاندارد: ۱۹ می تا ۲۰ جون.
مهلت ارسال پروژه: ۳۰ جون ۲۰۱۸.
اعلام برندگان: ۲۰ آگوست ۲۰۱۸.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید .
https://marschitect.volzero.com

پست فراخوان مسابقه معمار مریخ ۲۰۱۸ در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.