ساخت مدرسه چینی توسط روبات

مکان و برنامه ی فیزیکی مدرسه چینی ابتدایی

تیم معماری زاها حدید در حال برنامه ریزی برای ساخت مدرسه ی ابتدایی در استان کوهستانی جیانگشی چین است. فرم حجمی مدرسه چینی ابتدایی شامل مجموعه ای از بام های قوسی برای کلاس های درس است که به طور مشابه توسط روبات ها ساخته شدند. مدرسه ابتدایی لوشان در ۱۶۰ کلیومتری شمال غربی استان نانچوانگ واقع در شبه جزیره ی کوچکی است، بیش از ۱۲۰ کودک قادر به تحصیل در مدرسه خواهند بود که از ۱۲ دهکده اطراف با جمعیتی ۱۸۰۰ نفرهستند. با توجه به طرح بندی پردیس، فضاهای آموزشی به مجموعه ای از کلاس های درس، خوابگاه ها و ساختمان های خدماتی تقسیم بندی و به نحوی جهت گیری شده است که نور طبیعی مطلوب را دریافت کنند.

سازه مدرسه چینی ابتدایی توسط روبات

هر کدام از سازه های قوس دار بام مدرسه ابتدایی بخش جلو آمده ای دارند که بر روی پنجره های بزرگ سایه انداختند. فضاهای همکف، میزبان انواع فضاهای آموزشی در فضای باز و امکانات ورزشی خواهد بود-و می توانند به صورت حوضچه های آبریز در وقوع سیل عمل کند. همچنین حیاط مرکزی به صورت محوطه ی بازی کودکان در نظر گرفته شده است. سازه های قوسی مدرسه ابتدایی به نحوی کشیده و متقاطع شده که برنامه های آموزشی متنوعی در آن ها جای گرفته است. هریک از قوس ها به صورت سازه ی منفردی عمل کرده و به سوی رودخانه و منظر اطراف گشوده شده است.

مصالح مدرسه چینی ابتدایی

نمای بیرونی ساختمان مدرسه با کاشی های سرامیکی مثلثی شکل تزیین خواهند شد.

که نمایش بصری از گذشته ی منطقه ی جیانگشی به عنوان تولید کننده ی سرامیک های باکیفیت است.

چنین سبکی از نماهای سرامیکی از تن های رنگی متفاوت انتخاب شده.

که بیانگر برنامه های فیزیکی متنوع در فضای داخلی است.

مدرسه با استفاده از مصالح محلی و تکنیک هایی است که دوره ی ساخت و ساز به حداقل رسیده.

و تعداد عناصر مورد نیاز برای انتقال به سایت کاهش یافته است.

قالب های از جنس فوم برای بام های استوانه ای توسط روبات های صنعتی ساخته شده که از تکنیک برش فلزهای داغ استفاده کرده است.

مکان: جیانگشی، چین
معمار: زاها حدید

پست ساخت مدرسه چینی توسط روبات در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.