ساختمان اداری دانشگاه رایس

معرفی ساختمان اداری دانشگاه رایس

در سال ۲۰۱۵، دانشگاه بریس، پیشنهاد طراحی ساختمانی با عملکرد ترکیبی اداری و پارکینگ را در مجاورت ورودی جدید دانشگاه داد که تعریف شده در منطقه ای با درختان بلوط و سدر در امتداد ساختمان های کمپس است. دیوید هینچر، معاون دانشکده، گفت: «نیازمند پیدا کردن راهی برای تعیین موقعیت معماری سازه ی مرتفع در محوطه دانشگاه است.».موقعیت آن در کنار دفتر رئیس دانشکده و خانه کوهن، فضای رویدادهای بیرونی و درونی، به این معنی بود که ساختمان پارکینگ بایستی فراتر از ترکیب با بافت موجود باشد. بایستی به صورت چشم انداز متمایز عمل کند و میراثی از برنامه ریزی متفکرانه در دانشکده ی رایس باشد.

فرم نمای ساختمان اداری و پارکینگ دانشگاه رایس

راه حل طراحی، فرمی از پانل های نما از جنس مواد پلیمری قابل نفوذ بافته شده است. هزینه ی مقرون به صرفه وخاصیت کششی فوق العاده از ویژگی های مصالح انتخابی بر روی پانل های ذوزنقه ای کشیده شده بر روی نماست که به نحوی زاویه دار هستند که مقیاس پارکینگ شکسته شده و علاقه مندی بصری در ناظر به وجود آورده است،‌همچنین فرم نمای ساختمان اجازه داده تا نور و هوای طبیعی به فضای داخلی پارکینگ وارد شود و از خیرگی و درخشش پوشش نما در برابر فضاهای همسایگی کاسته شود. هینچر پیشنهاد داد: «پانل های ساختار بیرونی سبب شده تا نور و سایه به راحتی به فضای داخلی نفوذ کند و مقیاس ساختمان به نحوی شکسته شود که تهویه مطبوع فضای داخلی از هزینه های اضافی مرتبط به تهویه ی مکانیکی بکاهد.».

مصالح نمای ساختمان اداری و پارکینگ دانشگاه رایس

در حالی که قدرت و انعطاف پذیری از اصول مهم عملکردی ساختمان است.

یکی از ویژگی های مطلوب نما مواد و مصالح پلیمری این ساختمان است.

از این فرصت برای سبز کردن نما و نمایش سایه روشن ها با انتخاب ساقه های درختان مو.

شایع ترین گونه ی گیاهی هوستون استفاده شده است.

برای پوشش ۲۰۰ فوت از نمای بدون درز.

از الگوی تکرار ۴۰ فوت استفاده شده تا حس پانل های پارچه ای کاهش یابد.

کارلی رین، طراح گرافیک، گفت: «در طول فرایند طراحی ساختمان اداری .

پیدا کردن مناطق ویژه ی چشم نواز با اهمیت بود.

«خوشه هایی از انبوه برگ ها طراحی شده تا یکپارچگی تکرار نقوش بر روی پانل ها حفظ شوند.

همچنین، هر پانلی به نحوی چرخش داده شده و به هم متصل شده.

تا نمای یکپارچه ای ایجاد کند که پارکینگ را به صورت مجسمه ای در فضای باز در مقیاس بزرگ تبدیل کند.

مکان:هوستون، تگزاس
معمار: kierantimberlake

پست ساختمان اداری دانشگاه رایس در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.