پروژه مرکز خرید امپوریا

ایده ساخت مرکز خرید امپوریا

ایده ورودی مرکز خرید امپوریا مالمو همانند معماری کهربای آب شده است و ایده ی حجمی مرکز خرید، شیشه ی طلایی خمیده ای است که بر روی سازه ی پوسته ای شطرنجی کشیده شده است و به نحوی در بالا و پشت سازه ی مرکز خرید خمیده شده که نور روز به راحتی در حیاط خلوت ورودی نفوذ کرده است. از این مکان خریداران به راحتی به سمت سه طبقه تجاری هدایت می شوند که در پیرامون پلان هشت ضلعی سازماندهی شده است. ورودی تنها بخشی از ساختمان است که به طور واضح در معرض دید عموم از بیرون ساختمان مرکز خرید است، همچنین ایده ی قراردادن خیابان ها در امتداد ساختمان های چند منظوره پیرامون مرکز خرید سبب ایجاد فرم قوی است که بازدیدکنندگان را از میدان اصلی برای خرید جذب خواهد کرد.

باغ بام مرکز خرید امپوریا

باغ بام مرکز خرید امپوریا برای پرورش گل و گیاه طراحی شده است.

پوشش گیاهی عبارتند از سدوم، چمن و درختان که در معرض آفتاب قرار گرفته است.

و پاسیوهای محافظت شده در برابر باد از فضای بیرونی و درونی ساختمان مرکز خرید به راحتی قابل دسترس هستند.

تپه هایی که مانع وزش بادهای قوی به سمت ساختمان مرکز شده در واقع تاسیسات مکانیکی را مخفی کردند.

در آینده گسترش باغ بام مرکز خرید سبب خواهد شد.

تا تسهیلات رستوران، استفاده از آب های معدنی و پارک های تفریحی فراهم شود.

و در فصول مختلف مرکز خرید جاذبه های جدیدی به بازدیدکنندگان ارایه دهد.

فضای داخلی مرکز خرید امپوریا

فضای داخلی مرکز خرید ایده نوینی نسبت به مراکز خرید گذشته ارایه کرده است. رنگ های جسورانه و راستاهای دید خمیده سبب طرح هایی خلاقانه ای در سقف، کفپوش ها و ویترین های فروشگاه ها شده است. همچنین مبلمان، گیاهان آویز، گرافیک علایم راهنما و طراحی شیشه ها به نحوی نوآورانه طراحی شده اند. نقوش و طرح ها با مقیاس وسیع و جزییات پیچیده از ویژگی های خاص فضای داخلی مرکز خرید است. کفپوش ها با موزاییک های سیمانی مرمرنما دارای نقوش مثلثی هستند که از رنگ سفید به سیاه تغییر پیدا کرده است. مبلمان و حتی نرده های پلکان ها به دقت با مصالح و جزییات خاصی هماهنگ شدند. در فضای داخلی مرکز خرید، مغازه ها به صورت گروهی در پیرامون آترویوم رنگارنگی شکل گرفتند و هریک دارای سوژه های متفاوتی هستند.

پست پروژه مرکز خرید امپوریا در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.