جایزه مسابقه معماری ترکستان

درباره مسابقه معماری ترکستان

جایزه مسابقه معماری ترکستان بین المللی برای توسعه ایده ها واقع در شهر تاریخی قزاقستان – ترکستان است که توسط دولت برگزار می شود. هدف اصلی مسابقه، ایجاد انگیزه برای توسعه منطقه ترکستان است به عنوان مرکز گردشگری با معماری منحصر به فرد. هدف مسابقه معماری ایجاد شرابط برابر برای رقابت حلاقانه بین شرکن کنندگان به منظور یافتن راه حل های پیشرفته و نوین در زمینه معماری و مهندسی است که با استفاده از فنآوری های نوین، مواد مصالح، طراحی و روش ساخت و ساز در پروژه امکان پذیر است.

شرکت کنندگان مسابقه معماری ترکستان

معماران سراسر جهان می توانند در مسابقه معماری ترکستان شرکت کنند. مسابقه فرصت های برابر برای مشارکت معماران با تجربه و تازه کار و همچنین دفاتر معماری را فراهم کرده است. رقابت در چندین دسته برگزار می شود و شرکت کنندگان می توانند تعداد نامحدودی از درخواست ها در هر نمونه ارایه دهند.

هدف اصلی مسابقه معماری ترکستان

توسعه مفهوم و شناسایی پیشرفته ترین راه حل های معماری و مهندسی، و همچنین فن آوری های نوآورانه برای ایجاد پروژه های قرن بیست و یک در سبک شرقی، در ترکستان اشت. به عنوان بخشی از مسابقات جوایز معمار ترکستان، عملکرد کلیه ساختمان ها بایستی با شرایط مدرن،سازگار با محیط زیست و فراهم آوردن امکانات لازم برای بازدید کنندگان باشد.
جدول زمان بندی مسابقه
مهلت نهایی ثبت نام و تحویل پروژه ۲۵نوامبر ۲۰۱۸(۴ آذر ۱۳۹۷)
هزینه ثبت رایگان

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید:
https://turkistan-awards.com/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com

پست جایزه مسابقه معماری ترکستان در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.