فراخوان طراحی کتابخانه توکیو

شرح مختصر مسابقه طراحی کتابخانه توکیو

ژاپن و شهروندان ژاپنی پیشروی انقلاب دیجیتالی از چهار تا پنج دهه ی پیش هستند. کشور بین دو حوزه مدتهاست که زندگی کرده است. از طرفی، دنیای سنتی قدیمی معابد، مراسم چایخوری و مراسم خوشنویسی و شکوفه های گیلاس و از طرفی دیگر، «عصر جدید» و آینده نگرانه که از آن جمله اند تئاترهای ۲.۵ بعدی، پول رایج دیجیتال و بازی های رایانه ای و غیره. ژاپن مکانی از شیفتگی و فریبندگی است به خصوص برای افرادی که علاقه مند به فرهنگ محبوب روز رسانه، کسب و کار، علم و فنآوری، و سایر حوزه های مرتبط نظیر حمل و نقل و گردشگری هستند. کارشناسان تاثیر وسواس فکری، دیجیتال سازی را در کشور ژاپن مورد بررسی قرار دادند که سبب ایزوله کردن افراد از یکدیگر شده است.

نقش مردم در طراحی کتابخانه توکیو

درصد زیادی از مردم ژاپن کهنسال هستند و در حالی است که افرادجوان تر از تعامل موثر با یکدیگر به دور هستند. ژاپنی های معاصر و جمعیت جوان تر در فرهنگ اینترنت پر سرعت و اپلیکیشن های موبایل غوطه ور شده و فرو رفته اند. در جهان مجازی هر آنچه در دسترس مردم بر روی اینترنت است تنها یک کلیک بر روی اپلیکیشن ها فاصله دارد، مردم در ژاپن در معرض فرهنگ دیجیتال بیشتری نسبت به سایر مردم معاصر در جهان قرار دارند. انقلاب دیجیتالی از پیشینیان به روش حیاتی تری برجسته تر شده است؛ ترجیحا به جای کاربرد صحیح آن برای شهروندان به منظور بهره وری منافعشان، فنآوری سبب جایگزینی انسان ها در محیط کاری شده است؛ قابلیت های توانایی را ارایه کرده که معماری آموزش قدیمی مرسوم را اصلاح کرده است.

چالش مسابقه طراحی کتابخانه توکیو

شروع انقلاب دیجیتالی وجود موسسات و فنآوری های بسیاری در سراسر دنیا مورد خطاب قرار داده است. اینترنت پرسرعت و سامانه های ارتباطی سبب دسترسی به اطلاعات بسیاری شده است. از هر زمانی دیگر دسترسی به اطلاعات برای هر فردی آسان تر شده است به نحوی که دانش توسط‌ اینترنت و آنلاین توزیع می شود. کتابخانه ها به عنوان معابدی برای یادگیری و اشتراک گذاری دانش در سال های متمادی مورد توجه قرار گرفتند. کتابخانه ها مراکز توزیع دانش با گنجینه ای از کتاب ها، مدارک، نسخه های خطی، کاغذها و بسیاری از چیزهایی هستند که دیگر وجود ندارند، به این سبب که مردم به ندرت کتابخانه ها را با حضور فیزیکی کتاب ها شناسایی می کنند، داده های جدید و فنآوری های ارتباطی این تردید را به وجود می آوردند که آیا کتابخانه ها کنار گذاشته شدند و دیگر به کار نمی روند.

هدف مسابقه طراحی کتابخانه توکیو

دیجیتال سازی چالش ها و فرصت های جدیدی ایجاد می کند، اگرچه، اجباری کردن کتابخانه ها سبب پذیرش نقش های جدیدی شده و سنت را به روش نوینی تعریف کرده است.هدف از چالش مسابقه کتابخانه طراحی کتابخانه ی عمومی نمادین در شهر توکیو، ژاپن و بحث و مناظره درباره ی نقش «عصر دیجیتال» است. پیشنهادات بایستی راه حلی به خاصیت حیاتی کتابخانه، انتقال و گسترش توانایی ها به عنوان «الگوی تحقیق و اشتراک گذاری دانش» و مدلی برای کتابخانه های آینده در جهان باشد. شرکت کنندگان مسابقه بایستی سعی کنند تا مدل صحیحی برای کتابخانه در شهر دیجیتال توکیو ارایه دهند.

برنامه های فیزیکی مسابقه طراحی کتابخانه توکیو

هدف طراحی کتابخانه توکیو بایستی توجیه اعتبار و زیست پذیری هم کتابخانه های سنتی و هم دیجیتال آینده گرایانه و پیشرو یا چندگانه در دنیای در حال تغییر باشند. شرکت کنندگان آزادند تا تفسیر خود را از کتابخانه فراهم آورند که فراتر از مکانی برای جمع آوری اطلاعات و دانش باشد. شرکت کنندگان آزاد هستند تا برنامه های فیزیکی موجود از کتابخانه را استخراج و فضایی برای کسب فنآوری نوین به دست آورند که چشم اندازی جامع به طرح کتابخانه ی عمومی خواهد بود. همان طور که نقش کتابخانه ها در حال تغییر و تحول است، همچنین فضاهای فیزیکی اشغال شده مدام در حال تغییرند. کتابخانه ای که به مردم اجازه می دهند، غذا بخورند، بنوشند و گفت و شنود داشته باشند در حالی که اطلاعات را به اشتراک بگذارند بایستی «بیانه ی محکمی از ماموریتی» برای عصر جدید کتابخانه باشد.

فضای سایت مسابقه طراحی کتابخانه توکیو

ساختمان کتابخانه بایستی آزاد، پویا و از لحاظ معماری نفوذپذیر باشد به نحوی که جلب توجه افراد بیشتری را کنند.

شرکت کنندگان بایستی استحکام و غیر انعطاف پذیری کتابخانه های سنتی را بشکنند.

و محیط آموزشی غیررسمی را برای کاربران نهایی فراهم آورند.

شهر توکیو کلانشهری است که گام های عظیمی برداشته تا تبدیل به شهر آینده شود.

کتابخانه بایستی نشان برجسته و مهمی برای شهر باشد مکانی که اطلاعات را همگام سازی و مبادله می کنند.

تاثیر کتابخانه بایستی نیرومند، پرحرارت و سمبولیک باشد تا بازتاب طبیعت معاصر شهر توکیو شود.

تقویم و جدول زمان بندی مسابقه طراحی کتابخانه توکیو

شروع رقابت و ثبت نام: اول می ۲۰۱۸ (یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۷).
پایان ثبت نام: سی ام جولای ۲۰۱۸ ( هشتم مرداد ۱۳۹۷).
اعلام برندگان: بیست و پنجم اگوست ۲۰۱۸ (سوم شهریور ۱۳۹۷).
برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه کنید.
www.archasm.in

پست فراخوان طراحی کتابخانه توکیو در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.