پروژه فرودگاه گولمیم

ایده ساخت فرودگاه گولمیم

فرودگاه جدید گولمیم با زیرساخت نظامی موجود در شهر گولمیم در مراکش ترکیب شده است شهری که در جنوب کشور مراکش با عنوان «دروازه ای به بیابان» معروف است. ایده فرودگاه گولمیم عبارت است از سادگی، کارایی، سازگاری با محیط زیست و توسعه پذیری که پیش نیاز دوام و پایداری فرودگاه است. با این هدف، ساخت و ساز ساختمان در دو مرحله طراحی شده است، و ایده حجمی طراحی و معماری فرودگاه خطی موازی با باند فرودگاه ها است.

فضای داخلی فرودگاه گولمیم

فضای داخلی ساختمان ترمینال فرودگاه گولمیم شامل دو سالن دو طبقه است و برنامه فیزیکی شامل مکان های انتظار است که دید و چشم اندازی به طبیعت پیرامون دارد و روبه باند فرودگاه هاست و دسترسی و عبور به سمت آن ها را فراهم کرده است. نمای حجمی فرودگاه صفحات منفذدار فلزی کنسول شده ای با ضخامت کم است که سبب فیلتر شدن نور به فضای داخلی است. صفحات فلزی نما از جنس مصالحی با بازتاب کم و سوراخ دار هستند که سبب ایجاد سایه و نور و لطافت تم های تزئینی حوزه های داخلی است. هندسه ساختمان اصلی خطی است که بین منطقه رسمی مربوطه به پرداخت مالیات کالا و منطقه ی آزاد با پاسیویی جدا شده و نور طبیعی به قلب ساختمان وارد کرده است.حداکثر میزان نور طبیعی و تهویه برای اجتناب از تجهیزات گران قیمت فنی فراهم شده است.

مصالح فرودگاه گولمیم

معماری فرودگاه در حالی که سنت مراکشی را حفظ کرده تصویری معاصر و مدرن را به نمایش گذاشته.

و فضایی کارآمد و دوستانه ایجاد کرده است.

معماری مدرن و کاربرد مصالح و تکنیک های ساخت سنتی و امروزی است.

مصالح نما به نحوی است که پنجره ها را پوشش داده.

و جلوه ی بصری غنی را در داخل و خارج ساختمان به نمایش گذاشته است.

معمار: Groupe3Architectes
مکان: کلمیم مراکش
مساحت:۹۰۰۰ مترمربع
سال ساخت:۲۰۱۸

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گالری تصاویر

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

پست پروژه فرودگاه گولمیم در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.