پروژه بازسازی هرم

شرح مختصر بازسازی هرم

ساختمان با ظاهر عجیب در مرکز پایتخت آلبانی، هرم تیرانا، مکانی برای بحث مستمر درباره ی عدم قطعیت آینده کشور است. ساخت سازه ی هرمی شکل به عنوان یادمان و بنای تاریخی برای رهبر استالینیسم، انور هوکسها، قبلا از فروپاشی کمونیسم تکمیل شد.همان طور که تفکرات و نگرش ملی تغییر پیدا کرد، عملکرد ساختمان هرمی موزه به مرکز همایش تغییر یافت،از آن زمان پایگاه نظامی برای ناتو شد، و سایر عملکرد ها از آن جمله اند استودیوی تلویزیونی و کلاب شبانه.هر چند نه به طور کامل از چنین برنامه های فیزیکی استقبال نشد، سازه هرم در دهه گذشته ویران شد. دولت قصد داشت سازه را منحل کند و ساختمان جدید پارلمان را بسازد، اما شهروندان و فعالان اجتماعی خواستار حفظ میراث کمونیستی شدند هر چند ساختمان به خوبی محفوظ نگاه داشته نشده باشد.

تغییرات به وجود آمده در بازسازی هرم

در حال حاضر تغییرات بی نظیری در طراحی ساختمان به وجود آمده است به نحوی که هرم دوره کمونیستی تبدیل به مرکزی برای فنآوری شده است و فرهنگ و هنر در کنار یکدیگر شکوفا شدند. «هرم تیرانا بار دیگر برخواهد ساخت.».مدیر بنیانگذار شرکت ام. وی.آر.دی.وی گفت، فردی که مسئول احیای معماری ساختمان شد،«به صورت مرکز جدید فنآوری و آموزش برای افراد جوان»؛ «ساختمان نماد مهمی برای مردم آلبانی است.»، برای نسل گذشته، یادمانی از رویدادهای فرهنگی در دوره ی کمونیست است، برای نسل اخیر مکانی برای جشن گرفت عصر جدید فنآوری است.

ایده بازسازی هرم در حال حاضر

در حال حاضر از ساختمان هرم به عنوان پاتوقی برای برگزاری کنسرت ها و دورهمی های جمعی استفاده می کنند. این ساختمان به صورت سازه ای باشکوه در پارک است که توسط مردم، درختان و مبلمان شهری اشغال خواهد شد. تیرهای بتنی به نحوی است که می توان به راحتی به فضای داخلی دسترسی داشت و بتوان به بالای ساختمان رفت و شکوه سازه را با دیدهای گسترده به پیرامون شهر تیرانا جشن گرفت.ایده ی طرح سازه‌ هرم ام.وی.آر.دی.وی در حال حاضر به نحوی است که در سطح همکف در تمامی اضلاع گشوده و سبب شده تا ساختمان به صورت متخلخل توسط ضلع های پیرامونی به مناظر اطراف دسترسی داشته باشد و نور طبیعی به فضای داخلی دعوت کند.

جزییات مربوط به بازسازی هرم

درختان و سایر پوشش گیاهی سبز به سوی آتریوم یادمانی هرم تعریف شدند.

بام ساختمان که تبدیل به نقطه ی بی نظیری برای ماجراجویان شهری برای صعود است.

به نحوی است که توسط پلکان های عظیمی به طور رسمی برای بازدیدکنندگان قابل دسترسی است.

ایروت ولاویج، شهردار پایتخت اظهار داشت:«ساختمان فعلی تغییر خواهد کرد و تبدیل به مرکز فرهنگی.

هنری، فنآوری و خلاقیت تبدیل خواهد شد، نه فقط در آلبانی بلکه در کل منطقه.».

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گالری تصاویر

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

پست پروژه بازسازی هرم در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.