دانشکده علوم پزشکی کوک

سازماندهی فضایی و طراحی دانشکده علوم پزشکی

طراحی مفهومی و برنامه ریزی واحد پزشکی برای دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کوک، واقع در استان توپکاپی استانبول، با همکاری کانن دیزانین اجرا شد. از مراحل اولیه ی پروژه، ‌کارگاه های طراحی با توسط نمایندگان احزاب مختلف،‌ از جمله پزشکان، پرستاران، استادان و تیم مدیریت سازمان یافته است. پروژه بر مبنای ایده ی سازمان دهی فضایی منعطفی است که پاسخگوی نیازها و الزامات احتمالی آینده است،‌ در حالی که به عنوان مرکز تحقیق خلاقی برای علوم پزشکی است. طراحی و معماری همچنین به نحوی است که به ترکیب و یکپارچه شدن رشته های مختلف برای آموزش پزشکی بهتر کمک کرده است.

جزییات طراحی دانشکده علوم پزشکی

آموزش آکادمی و برنامه های کاربردی حرفه ای به دقت برای پشتیبانی کردن یکدیگر تنظیم شده است. پردیس دانشگاهی شامل تسهیلات پزشکی با برنامه های تحقیقاتی و آموزشی است، بیمارستان دانشگاه با ظرفیت ۴۴۰ تخت بستری، ‌مدرسه ی پرستاری، ‌مرکز شبیه سازی پیشرفته، آزمایشگاه های تحقیقاتی با کیفیت بالا،‌ خوابگاه ها، تسهیلات اجتماعی و سالن های ورزشی است. بر این اساس، ‌طراحی به نحوی شکل گرفته تا ارتباط فیزیکی و بصری بین تحقیق،‌ آموزش و بلوک های بیمارستانی ایجاد کند.

مصالح و فرم دانشکده علوم پزشکی

زبان رسمی معماری با اشکال و مصالح معاصر انتزاعی فرم گرفته است، ‌که می تواند ریشه در فرم احجام سایر پردیس های دانشگاهی در مناطق دورافتاده ی استانبول داشته باشد. فرم ها و مصالح دانشکده پزشکی از معماری سنتی ترکیه الهام گرفته است. پیش آمدگی لبه بام و پنجره ها در حجم جنوبی بازتابی از این نکته است. ساختمان از دو بلوک طویل مستطیلی در امتداد قطعه زمین باریکی است. بال جنوبی به نحوی پایین تر است و با فاصله از بال دیگر با منحنی ملایمی است که سبب شده تا نور طبیعی بیشتری به آتریوم و ضلع شمالی برسد. فضای باز بین بال ها ورودی دعوت کننده ای به بیمارستان ایجاد کرده است. تراس بالای ورودی اصلی فضای عمومی مطلوبی برای بیماران،‌ پزشکان، دانشجویان و بازدیدکنندگان فراهم آورده است. آتریوم های کاربردی در طراحی سازه عناصر مهم معمارانه ای است که سبب یکپارچگی فضای بیرونی و درونی شده است.

ریز فضاهای دانشکده علوم پزشکی

علاوه بر این، فضاها در زیرزمین و نیم اشکوب میان دو طبقه ساختمان.

به سبب پنجره های سقفی دارای نور طبیعی فراوانی هستند.

اولین مرحله ی پروژه عبارتند از مدرسه ی پزشکی و بیمارستان در ضلع جلویی مجموعه.

در حالی که مدرسه ی پرستاری و الحاقات ساختمان آینده همانند خوابگاه، پارک فنآوری.

و تسهیلات عمومی در ضلع شمال غربی هستند که در مرحله ی دوم تکمیل شده است.

به سبب تغییرات ناگهانی در قوانین ساختمانی که در طول ساخت و ساز رخ داد.

بلوک های ساختمانی در مرحله ی دوم در همان ارتفاع بلوک های ساختمان مرحله ی نخست ساخته نشدند.

بنابراین طراحی فضایی با توجه به لغو برخی از برنامه های عملکردی پیشنهاد شده در مرحله ی دوم تجدید نظر شدند.

سیرکولاسیون دانشکده علوم پزشکی

یکی از چالش های اصلی پروژه جداسازی مسیرهای سیرکولاسیون بیمارستان دانشکده علوم پزشکی از سایر واحدهاست. کاربران مختلف نظیر بیماران،‌دانشجویان، استادان دانشگاه و بازدیدکنندگان فقط در نقاط تعیین شده به منظور رعایت نکات بهداشتی برخورد خواهند داشت. مسیرهای خدماتی پیرامون پردیس دانشگاه و طبقات زیرزمینی به منظور سایر سناریوهای سیرکولاسیون از جمله دسترسی اضظراری،‌ تحویل کالا و استخراج ضایعات عمل میکند. اصول طراحی ساختمان و سیرکولاسیون علوم پزشکی حذف نکات و تصمیماتی است که سبب افزایش هزینه ساخت و ساز و نگهداری نخواهند شد. به همین سبب مصالح و جزییات بادوام، سهولت در نگهداری و تمیز نگهداشتن در کل مجموعه در الویت قرار گرفتند. اصول طراحی همچنین از طراحی لوکس اجتناب کرده تا معماری صلح آمیز و بی نظیری را به وجود آورد که در عین حال که خنثی است زمینه راحتی برای بیماران، دانشجویان و کارکنان فراهم آورد و حضور آن ها بر بهبود،‌آموزش و تحقیق تمرکز داشته باشد.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گالری تصاویر

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

پست دانشکده علوم پزشکی کوک در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.