پروژه شوردیچ هتل

ایده حجمی شوردیچ هتل

هتل شوردیچ در تقاطع دو جاده معروف قرار گرفته است، ایده حجمی شوردیچ هتل در پاسخ به مکان منحصر به فرد سایت دارای شکل کشتی مانند است، که فضای جمعی و عمومی برای همسایگی مجاور ایجاد کرده است. ایده طرح و نقشه پیشنهادی ساختمان هتل شامل فضاهای اقامتی در جبهه جلوی ساختمان و فضاهای فروشگاهی در عقب ساختمان است که توسط فضای میانی (آتریوم) از هم تفکیک شدند.ایده تسهیلات چندمنظوره ساختمان هتل پاسخ به شرایط سایت با زبان معماری معاصر است، ترکیب معماری و برنامه فیزیکی ساختمان هتل چشم انداز ویژه و خلاقانه ای در قلب شهر لندن ایجاد است.

نمای بیرونی شوردیچ هتل

با تاکید بر جریان عابران پیاده و دوچرخه سواران، نمای هتل در سطح همکف عقب نشینی کرده است؛ برآمدگی تیز و نوک دار نمای هتل بر زاویه ی اتصال محل گذر تاکید بخشیده است. فرم از شکل افتاده حجم ساختمان هتل «نمادین» است، همان طور که ارتفاع حجم رفته رفته در امتداد اضلاع کاهش می باید، نشان برجسته شهری در امتداد خیابان های مجاور ظاهرلطیف و نافدتری پیدا می کند. ظاهر بیرونی ساختمان به صورت صفحه «شطرنج» منظم است که تا حدودی با فضای محیط اطراف تعامل داشته، اما مهم تر از آن، طرح سازه ای و نقشه داخلی منطقی ایجاد کرده است. این امر سبب شده است تا توزیع اقتصادی فضای اتاق ها در سراسر تسهیلات هتل امکان پذیر شود و نماهای پیچ خورده و پیچیده هتل ساده تر شوند.

حیاط خلوت شوردیچ هتل

حیاط خلوت داخلی هتل سبب شده تا فضای ساختمان هتل به دو قسمت از هم گسسته شود چنین روشی برای عملکرد ساختمان نه تنها امکان ورود نور فراوان به فضای داخلی امکان پذیر کرده است، بلکه همچنین امکان دسترسی ثانویه توسط خیابان شهری شده و فرهنگ بافت شهری پیرامونی را تقویت کرده است.

معمار: AQSO Arquitectos,
مکان: لندن، انگلستان
مساحت: ۴۷۰۰ مترمربع
سال ساخت: ۲۰۱۷

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گالری تصاویر

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

شوردیچ هتل

پست پروژه شوردیچ هتل در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.