پروژه مرکز طراحی آرام

برنامه فیزیکی مرکز طراحی آرام

ساختمان قرمز مکمل مرکز طراحی آرام است به نحوی که به ساختمان های لندمارک سبز و آبی در غرب هالیوود پیوسته است. چنین ترکیب سه بخشی جزیی از طرح و ساخت معماری چهل ساله سایت است. ساختمان نخست، با نام مستعار نهنگ آبی، توسط Cesar Pelli طراحی در سال ۱۹۷۵ تکمیل شد. ساختمان سبز، به همراه پایگاه مرکزی موزه هنرهای معاصر، در سال ۱۹۸۸ تکمیل شد. دو ساختمان نخست، سالن های نمایشگاهی برای تجارت پیشه طراحی داخلی است، شامل ۱.۲ میلیون فوت مربع سالن نمایشگاهی و فضای اداری است. برنامه فیزیکی مرکز طراحی آرام از آن جمله اند ساختمان آبی شش طبقه که ساختمان سبز نه طبقه پیوسته است، شامل سالن تئاتر ۳۸۰ صندلی و مرکز کنفرانس است. ساختمان قرمز شامل ۴۰۰ هزار فوت مربع فضای اداری و پارکینگ با گنجایش ۱۵۰۰ خودرو است.

ساختمان قرمز مرکز طراحی آرام

واقع شده در سایت ۱۴ هکتاری، ساختمان های مرکز طراحی آرام پیرامون پلازا سازماندهی شدند.

با افزودن ساختمان قرمز، ساختمان کشیده افقی آبی و ساختمان پخ دار ( شیب ۴۵ درجه).

به صورت عناصر جدیدی در ترکیب سه تایی گنجانده شدند.

پویاترین ساختمان از این ترکیب سه تایی مرکز طراحی آرام، ساختمان قرمز است.

که ترکیبی از برج های شیب دار و منحنی شکل بر روی پارکینگ هفت طبقه است.

برج غربی شش طبقه حجم شیب دار در مقابل تپه های هالیوود در صلع شمالی است.

برج شرقی هشت طبقه امتدادی از حرکت به سمت بالا پیچ خورده و به حداکثر ارتفاع در ضله شرقی رسیده است.

فضای بیرونی و نما مرکز طراحی آرام

بین دو برج محوطه محصور هفت طبقه ای پوشیده شده با درختان نخل است. دیوارهای رو به محوطه نخل دارای فنآوری های نوین مشابه دیوارهای قرمز رنگ هستند،‌ اما ترکیبی از شیشه های سفید رنگ است تا نور بیشتری به حیاط وارد شوند، کیفیت روحانی و آسمانی به فضا بخشیده است. فضای بیرونی دیدهایی به سمت تپه های هالیوودی به سمت شمال، ساختمان های آبی و سبز و پلازای شمالی به سمت جنوب دارد. برج غربی بالاتر از سطح زمین برافراشته شده تا ورودی وسائط نقلیه فراهم شود و فضای محصوری برای حیاط نخل در سطح زیرین. همانند دو ساختمان مرکز طراحی آرام، ساختمان قرمز پوشیده از نمای شیشه ای است. در حالی که شیشه در دو ساختمان نخستین غیرشفاف و مات است. نمای ساختمان قرمز شامل شیشه های شفاف است. برای ایجاد ظاهری تمام شیشه و در هم پیچیده، ساختمان قرمز دارای قاب های آلومینیومی با سیلیسوم است.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گالری عکس

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

پست پروژه مرکز طراحی آرام در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.