معرفی پانل های مشبک خورشیدی

جایگزاری و ویژگی پانل های مشبک خورشیدی

جایگزاری و ویژگی طراحی صفحات مشبک Kaynemaile-Armor به نحوی است که سایبان خورشیدی و حریم خصوصی در خانه Double Bay در شهر حومه ای سیدنی فراهم شود. صفحات مشبک خورشیدی پانل های شناوری هستند که از مصالحی برگزیده شدند که ظاهری مطلوب، سامانه ی گسسته تثبیت شده و مشخصات پوشیدگی برای حفط حریم خلوت به خانه بخشیده است. از جمله مشخصات و قابلیت های پانل های مشبک خورشیدی Kaynemaile-Armor ساخت پانل های بدون مفصلی است تا ظاهری یکپارچه و منحصر به فردی در نمای خانه خلق شود. نصب سامانه ی تنبیت شده ساده صفحات مشبک به راحتی توسط زیر سازه های فلزی ساده قابل اجراست. علاوه بر صفحات مشبک ثابت، پانل های خودکاری وجود دارد که توسط سامانه ی مدیریت خورشیدی،‌ حرکت خورشید کشف کرده و پانل ها به صورت خودکار تغییر مکان داده و نمای خلاقانه ای در پاسخ به نیازهای حرارتی خورشید فراهم آورده است.

مشخصات پانل های مشبک خورشیدی

کاهش تابش خورشید: طراحی صفحات مشبک Kaynemaile-Armor به طرز چشمگیری نفوذ حرارت تابشی و گرمایشی ناشی از نور مستقیم خورشید و رسانای حرارتی را به فضای داخلی تا حدود ۷۵ درصد کاهش می دهد. این عملکرد سبب شده تا نور کافی به فضای داخلی وارد و مدیریت دریافت انرژی منفعل امکان پذیرشود- در حالی که شفافیت بصری به خوبی حفظ شود.
نصب آسان و سریع.
صفحات مشبک Kaynemaile-Armor سبک وزن (سه کیلوگرم در هر مترمربع) است که سبب شده نصب سریع و هزینه کاهش یابد، سامانه های ثابت ساده هستند و نیاز به زیرساخت های فلزی نیست. در نتیجه، نرخ نصب نسبت به سایر محصولات پانل شیشه ای و فلزی کم تر است.
مواد زائد صفر.
فرایند تولید صفحات مشبک Kaynemaile-Armorبه نحوی است که میزان تولید مواد زائد و باطله صفر است زیرا پانل ها از مصالح قابل بازیافت از جنس پلی کربنات است.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گالری عکس

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

پست معرفی پانل های مشبک خورشیدی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.