مسابقه مرکز گرمایش جهانی

معرفی مسابقه مرکز گرمایش جهانی

در شهرهایی زندگی می کنیم که چشم انداز معماری غم افزایی عرضه کرده اند. بیان اسفناکی است،‌ اما به روشنی واضح است که سیاره زمین در بحران و موقع حساسی است،‌و نه تنها اقتصاد برای چنین ریسکی مسئول است؛ بلکه شرایط ناپایدار اقلیمی، جمعیت زیاد، بهره برداری نامطلوب از منابع طبیعی سبب شده تا امید به زندگی بر روی سیاره زمین کاهش یابد. در حال تغییر و تحول اساسی هستیم -نه فقط در اقلیم- آنچه که تغییر می یابد مصیبت بار است. عواقب افزایش دمای زمین سبب افزایش سطح آب دریاهاست ک ناشی از آب شدن قطب شمالگان است که شوری آب ها را افزایش داده است. افزایش دما سبب افزایش میزان انرژی برای مقابله با آن شده که صرف هزینه های هنگفت است. به همین دلیل، اشکال جدید انرژی تجدید پذیر شکل یافته است- اما هنوز از لحاظ اقتصادی ضعیف است- و این امر در حال گسترش است. مشکلات محیط زیستی سبب مسائل اجتماعی شده است آنچه در حال وقوع است مجموعه مصیبت هایی است که سبب پایان زندگی بر روی کره زمین است مگر هوشمندانه مدیریت کنیم و نابسامانی ها را تعادل بخشیم.حال چگونه واکنش نشان دهیم؟ آیا می توانیم دنیا را در کل برای هدف مشترکی وحدت بخشیم؟ چه ابزاری برای این موضوع لازم است؟

چالش مسابقه مرکز گرمایش جهانی

تا به حال، تحلیل های علمی مشخص نکرده است که اقیانوس های شمالگان در ۷۰۰ هزار سال گذشته هرگز آب نشده اند،‌علی رغم دوره های گرم تر، ‌دانشمندان به مطالعات ادامه دادند تا علل و عواقب تغییرات جوی جستجو کنند. برنامه مسابقه مرکز گرمایش جهانی نمی توانیم پر مدعا باشی و فکر کنیم که دستگاه و اسباب منفردی وجود دارد که با ساخت آن تغییرات کل سیاره زمین کنترل کنیم؛ اما واقعیت این است که علل و اثرات بایستی بررسی شود و در نهایت تاثیر سریع آن ها بر زندگی و سیاره زمین به نحوی ست که تکرار می شود و در روش زندگی تاثیر می گذارد؛ به همین سبب رویکرد مسابقه، طراحی مرکز تحقیق برای دو نفر است که می توانند نمونه ها جمع آوری کنند، شرایط اقلیمی،‌آب های زیر زمینی و کیفیت هوا مطالعه کنند. فضای داخلی بایستی دارای ایستگاه تحقیقاتی باشد که سازگار با محیط زیست،‌اکو پایدار، خود بسنده و راحت است. در نظر داشته باشید که حداقل بایستی فضاهای زیر داشته باشد:

۱ اتاق با دو تختخواب تک

۱ فضای مطالعه و تجزیه و تحلیل نمونه

پلت فرم مشاهده و دیدبانی

۱ حمام

۱ انبار

فرصت مسابقه مرکز گرمایش جهانی

متراژ فضاهای نامبرده توسط هر شخص تعیین می شود. برنامه نشانگر تعیین شرایط ویژه برای طراحی است و همچنین قابل تغییر برای هر شرکت کننده است. آزادی طراحی مطلق است و سطح مداخله آزاد است. این مسابقه پیشنهاد می دهد که شرکت کنندگان بایستی اشکال مداخله و چشم انداز منحصر به فرد بررسی کنند و محدودیت های طراحی، افق، مقیاس ها، دید و منظرها و دسترسی ها از جمله نکات کلیدی است.
بسیار مثبت ارزیابی خواهد شد اگر تکنیک های پایداری جستجو شود تا ایستگاه تحقیقاتی خود بسنده در کل طراحی شود.

مهلت ارسال آثار و جدول زمان بندی مسابقه

پایان ثبت نام اولیه ۱ مرداد (۲۳ جولای)

شروع ثبت نام عادی ۲ مرداد (۲۴ جولای)

اتمام ثبت نام برای مسابقه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ (۳ سپتامبر)

ارسال آثار ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ (۳ سپتامبر)

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید. http://rethinkingcompetitions.com/

دانلود ضمیمه مسابقه

پست مسابقه مرکز گرمایش جهانی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.