مسابقه اقلیم نامساعد و مخالف

طرح مسئله مسابقه اقلیم نامساعد و مخالف

شرایط نامساعد اقلیمی بر ما تحمیل شده است که عمدتا به سبب پخش و انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از سوخت های فسیلی است. دمای میانگین کره زمین تا یک درجه سانتی گراد افزایش یافته است. افزایش دما سبب قحطی، خشکسالی، سیل و شرایط آب و هوایی نامساعد و جابجایی و تغییر مکان هزارها نفر شده است؛ همچنین تجزیه و فروپاشی اکوسیستم ها، و انقراض نگران کننده سایر جانداران نگران کننده است. حتی با برنامه ریزی های مدیریتی کربن، همانند قرارداد پاریس، زمین تا حدود ۳.۵ درجه گرم تر شده است، به نحوی که هر اکوسیستمی که زندگی ما وابسته به آن است در خطر قرار خواهد گرفت. حقیقت تلخ وغم افزاست- اما راه حل ها واقعی است. معماران،‌مهندسین، دانشمندان و هنرمندان و سیاستمداران روش های واقعی و دست یافتنی ارایه دادند که قابلیت بازیافت ۱۰۰٪ انرژی تجدیدپذیر و بازگشت دی اکسید کربه به جو زمین به سطح مناسب فراهم شود.
اگرچه نیروهای سیاسی و اقتصای در وضعیت مخالف با راه حل ها هستند و مسیر را به سمت فاجعه هدایت کردند. صنایع مربوط به سوخت فسیلی با خط مشی های رهبران ملی، سیاستمداران و اقتصادهای جهانی سردرگم و در هم پیچانده شده است. طراحی و معماری می تواند با چنین سامانه ی فساد مالی و قدرت مبارزه کند در نتیجه، طراحی نه تنها بایستی بیرون از حوزه پول و سیاست حرکت کند، بلکه مخالف پول و سیاست باشد. برای پایان دادن به آشفتگی اقلیمی، طراحی بایستی قدرت مخالفت و نا هم اندیشی را افزایش دهد.
با نوآوری و ابتکار طراحی و اعتراض،‌عملکرد جمعی خواهد توانست پیشرفت واقعی در شرایط اقلیمی به وجود آورد.

سایت مسابقه اقلیم نامساعد و مخالف

خیابان متعلق چه کسی است؟ خیابان های ما!

اعمال رادیکال راهپیمایی، قوانین فضایی که در آن ساکن هستیم را دوباره تعریف می کنند.

آن ها می توانند مالکیت های فضای عمومی با اصلاح و احیای مالکیت فضاهای شهری به چالش بکشند.

راهپیمایی می تواند کاربری معمول خیابان های شهر را به چالش بکشد.

آگهی ها و پیش نمایی ها می توانند نمای ساختمان را به مکان هایی برای رساند پیام ها تبدیل کنند.

اشغال و سکونت می تواند فضاها را فراتر از هدف اصلی آن طراحی کند.

به عنوان یک مشکل طراحی، چالش این است که به درک کنترل فضا پی ببریم،

چه کسی آن را اداره کند و چگونه می توان این نیروها را برای رسیدن به یک هدف مجدد تنظیم و سازماندهی کرد.

برای رقابت، مسابقه اقلیم نامساعد و مخالف شرکت کنندگان بایستی راهپیمایی علیه تغییرات اقلیمی طراحی کنند.

این عمل می تواند بر روی یک سایت یا در چندین سایت اعمال شود.

به عنوان یک رقابت معماری و طراحی، این اقدام بایستی به صورت فضایی صورت گیرد.

چه از طریق تغییرپلازای شهری به سایت های اشغالی، بازسازی نمای ساختمان ها از طریق آگهی ها.

یا احیای مسیرهای گردشگری از طریق محاصره ی زمینی یا هوایی و غیره.

مشخصات آثار ارسالی مسابقه اقلیم نامساعد و مخالف

۲ تا شیت ۱۱ در ۱۷ اینچ

تصاویر، مقاطع، سه بعدی ها، دیاگرام ها،‌اسکیس ها،‌کارتون ها، جدول زمانبندی و غیره

مهلت ارسال آثار مسابقه اقلیم نامساعد و مخالف

۶ آگوست ۲۰۱۸ (۱۵ مرداد ۱۳۹۷)

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه کنید https://www.studiobleak.org/

دانلود ضمیمه مسابقه

پست مسابقه اقلیم نامساعد و مخالف در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.