پروژه معماری خانه ‌B+B

ایده معماری خانه B+B

معمار: Studio MK27

مکان: برزیل

سال ساخت: ۲۰۱۴

مساحت: ۶۸۳ مترمربع

دسترسی به خانه ‌B+B و ورود به فضای جمعی، توسط مسیر و گذرگاه معمارانه ای به شکل رمپ باز، واقع شده در بخش شرقی ساختمان است. فضا توسط عناصر بتنی تهی و خالی شده ای در یک سمت محافظت شده است که جلوه های شگفت آوری از نور ایجاد کرده و در نهایت عملکردی دارند که در برابر شرایط آب و هوایی دشوار مقاومند. این فضای بینابینی بین فضای داخلی و فضای باز باغ قرار گرفته است. رمپ، سطح طویل و همواری فراهم آورده که گذری از فضای داخلی به خارجی و تضادی از تغییرات محیطی و فصلی است. چنین راه حلی در معماری مدرن برزیلی تخصیص داده شده به کاربری رمپ هاست و به عنوان مسیری در فضای خانه به سیرکولاسیون عمودی تاکید دارد که اثبات و تصدیقی بر دید . نظر لوکوربوزیه ای نسبت به معماری گردشگاه است. ایده معماری این خانه به دنبال فضایی دنج، دعوت کننده و صمیمی برای زندگی روزانه ساکنان و همچنین برای دعوت میهمانان برای جمع شدن در گردهمایی های اجتماعی است.

فضای خانه B+B

عدم قطعیت درباره هویت فضای خانه B+B وجود دارد: داخلی یا خارجی. مرجع دیگری به سبک مدرنیزم در طراحی دیوار با عناصر منفذدار دیده می شود که در دهه سی معماری برزیل شناخته شده است؛ به عنوان راه حلی در مقیاس وسیع چنین طرحی برای فضای خانه اقلیم استوایی بسیار مناسب است از آن جا که حداکثر سایه بدون منع ورود نسیم تازه را فراهم آورده است. فضای جمعی خانه حس آرامش و دنجی در فضای باز ‌بدون هیچ مداخله ی سازه ای برای نقشه چیدمان مبلمان ایجاد کرده است. عناصر چوبی در نمای و فضای طبقات خانه همچنین سبب کنترل و تنظیم نور آفتاب داخلی و آسایش حراراتی مناسبی است. استفاده از مصالح خام نظیر بتن اکسپوز و چوب جنبه های سرزنده ای به فضای مسکونی بخشیده که تحت تاثیر تغییر مداوم در طول زمان است.

آشپزخانه خانه B+B

درب کشویی۳.۵ متری اجازه می دهد تا آشپزخانه به طور کامل با فضای نهارخوری ترکیب شود.

کانتری که برای آماده کردن غذا استفاده شده در پشت پنجره رو به رمپ است.

سبب دریافت حداکثر نور توسط عناصر منفذ دار در دیوار روبرو است.

در نتیجه، آشپزخانه فضای پر از نور و محیط دلپذیری است.

متمایز از راه حل طراحی متداول، ‌اتاق های واقع شده در طبقه همکف – در ارتباط مستقیم با باغ هستند

و همچنین در فضای داخلی خانه قابلیت سهولت دسترسی از طریق راه پله ای است.

که مرتبط با فضای نشیمن در طبقه ی بالاست.

پست پروژه معماری خانه ‌B+B در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.