پروژه معماری مدرسه بین المللی فرانسوی هنینگ لارسن

نمای مدرسه بین المللی فرانسوی هنینگ لارسن

معمار هنینگ لارسن، پردیس دانشگاهی جدید برای مدرسه بین المللی فرانسوی در هنگ کنگ طراحی کرده است که محور سبز پر جنب و جوشی در بافت شهری متراکم است. مدرسه با ظرفیت ۱۱۰۰ نفر در پشت نمای کالیندوسکوپی قرار دارد با شبکه ای از ۷۲۷ کاشی رنگارنگ که محیط زیست پایداری با پشتیبانی آموزش و پرورشی در سطح جهانی است. طرح کاشی های چند رنگ نمای مدرسه بین المللی بیانی از مصالح درون محیط است. نقوش و الگوهای پرجنب و جوش نمادی پیشرو از مدارسس بین المللی در آینده است که پنج زبان تدریس می شود و دانش آموزان از ۴۰ملیت در مدرسه درس می خوانند.

ایده ی طراحی مدرسه بین المللی فرانسوی هنینگ لارسن

ایده ی طراحی مدرسه بین المللی فرانسوی هنینگ لارسن ۱۹۶۰۰ مترمربعی دارای پلانی است که از فضاهای بزرگ تشکیل شده که ویلاها نامیده می شوند، هر یک دارای ۱۲۵ دانش آموز با گروه سنی مشابه هستند. فضاها در پیرامون فضای مرکزی قرار دارند که فعالیت های گروهی و همکاری با یکدیگر را تسهیل می کنند. فرم ساختمان و نما پاسخی به شرایط اقلیمی محلی است، با کلاس های درس رو به شمال و جنوب که از ورود آفتاب از ضلع شرقی و غربی پرهیز شده است، در حالی که سایبان های تعبیه شده از ورود نور آفتاب مستقیم به فضاهای داخلی جلوگیری می کند.

محوطه ی سبز مدرسه بین المللی فرانسوی هنینگ لارسن

محوطه ی سبز مدرسه بین المللی فرانسوی هنینگ لارسن شامل ۴۲ نوع درخت، باغ های معلق در چند طبقه و ۵۵۰ مترمربع باغ گیاه شناسی است. پوشش گیاهی سبب بهبود کیفیت محیط شهری متراکم است در حالی که محیطی مناسب برای دانش آموزان برای کسب تجربه در دنیای طبیعی است. در خارج از ساعات مدرسه، محوطه دانشگاه به فضایی سبز و آرام برای شهر تبدیل شده است. فضای ورزشگاه، نمایشگاه، غذاخوری و زمین بازی رو به عموم باز است و این امر سبب شده فرهنگ فرانسوی ترویج یابد.

پست پروژه معماری مدرسه بین المللی فرانسوی هنینگ لارسن در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.