آموزش – مقایسه و نحوه نام گذاری پردازنده های دسکتاپ و لپ تاپ و موبایل اینتل

نهمین نسل از پردازنده های اینتل

شماره پردازنده های پردازنده های نسل ۹ اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

حروف پسوند توضیحات نوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
K باز شده Intel® Core™ i9-9900K processor

پیشنهادی :

۴ دلیل کند شدن سرعت Wi-Fi و برطرف کردن مشکل کند بودن سرعت

هشتمین نسل از پردازنده های اینتل

شماره پردازنده های پردازنده های نسل ۸ اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند آلفا در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

هشتمین نسل از سی پیو اینتل

هشتمین نسل از سی پیو اینتل

حروف پسوند توضیحات نوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
K باز شده ۸th Intel® Core™ i7-8700K processor
نسخه موبایل
G شامل گرافیک مجزا ۸th Intel® Core™ i7-8705G processor
U فوق العاده کم قدرت ۸th Intel® Core™ i7-8650U processor

پیشنهادی :

مقایسه کیفیت دوربین دوگانه اکسپریا XZ2 Premium و گلکسی نوت ۹

هفتمین نسل از پردازنده های اینتل

شماره پردازنده های پردازنده های نسل ۷ اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

هفتمین نسل از سی پیو اینتل

هفتمین نسل از سی پیو اینتل

حروف پسوند توضیحات نوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
H گرافیکی با کارایی بالا ۷th Intel® Core™ i3-7100H processor
HK گرافیکی با کارایی بالا ، باز شده ۷th Intel® Core™ i7-7820HK processor
HQ گرافیکی با کارایی بالا ، چهار هسته ای ۷th Intel® Core™ i7-7920HQ processor
U فوق العاده کم قدرت ۷th Intel® Core™ i7-7500U processor
Y کم قدرت ۷th Intel® Core™ i7-7Y75 processor

ششمین نسل از پردازنده های اینتل

شماره پردازنده های پردازنده های نسل ۶ اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

ششمین نسل از سی پیو اینتل

ششمین نسل از سی پیو اینتل

حروف پسوند توضیحات نوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
K باز شده ۶th Intel® Core™ i7-6700K processor
۶th Intel® Core™ i5-6600K processor
T قدرت بهینه سازی شده ۶th Intel® Core™ i7-6700T processor
۶th Intel® Core™ i5-6600T processor
۶th Intel® Core™ i3-6300T processor
نسخه موبایل
H گرافیکی با کارایی بالا ۶th Intel® Core™ i3-6100H processor
HK گرافیکی با کارایی بالا ، باز شده ۶th Intel® Core™ i7-6820HK processor
HQ گرافیکی با کارایی بالا ، چهار هسته ای ۶th Intel® Core™ i7-6920HQ processor
۶th Intel® Core™ i7-6700HQ processor
U فوق العاده کم قدرت ۶th Intel® Core™ i7-6600U processor
۶th Intel® Core™ i5-6300U processor
۶th Intel® Core™ i3-6100U processor

پنجمین نسل از پردازنده های اینتل

شماره پردازنده های پردازنده های نسل ۵ اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

پنجمین نسل از سی پیو اینتل

پنجمین نسل از سی پیو اینتل

حروف پسوند توضیحات نوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
C CPU آنلاک شده،گرافیکی با کارایی بالا ۵th Gen Intel® Core™ i7-5775C processor
۵th Gen Intel® Core™ i5-5675C processor
R گرافیکی با کارایی بالا ۵th Gen Intel® Core™ i7-5775R processor
۵th Gen Intel® Core™ i5-5675R processor
۵th Gen Intel® Core™ i5-5575R processor
نسخه موبایل
H گرافیکی با کارایی بالا ۸th Gen Intel® Core™ i7-8705G processor
HQ گرافیکی با کارایی بالا ، چهار هسته ای ۵th Gen Intel® Core™ i7-5950HQ processor
۵th Gen Intel® Core™ i7-5850HQ processor
۵th Gen Intel® Core™ i7-5750HQ processor
۵th Gen Intel® Core™ i7-5700HQ processor
U فوق العاده کم قدرت Intel® Core™ i7-5650U processor

پیشنهادی :

مقایسه عملکرد ضد آب پرچمداران سال ۲۰۱۸ با سربلندی اکسپریا XZ2

چهارمین نسل از پردازنده های اینتل

شماره پردازنده های پردازنده های نسل ۴ اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

چهارمین نسل از سی پیو اینتل

چهارمین نسل از سی پیو اینتل

حروف پسوند توضیحات نوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
K CPU آنلاک شده یا باز شده Intel® Core™ i7-4770K processor
R پردازنده دسکتاپ و گرافیکی با کارایی بالا Intel® Core™ i7-4770R processor
S عملکرد بهینه سازی شده Intel® Core™ i7-4770S processor
T قدرت بهینه سازی شده Intel® Core™ i7-4770T processor
نسخه موبایل
HQ گرافیکی با کارایی بالا Intel® Core™ i7-4700HQ processor
M نسخه موبایل Intel® Core™ i7-4600M processor

Intel® Core™ i5-4300M processor

MQ سی پی یو چهار هسته ای موبایل Intel® Core™ i7-4702MQ processor

Intel® Core™ i7-4702MQ processor

MX نسخه قدرتمند موبایل Intel® Core™ i7-4940MX processor Extreme Edition
U فوق العاده کم قدرت Intel® Core™ i7-5650U processor
Y فوق العاده کم قدرت Intel® Core™ i7-5650U processor

سومین نسل از پردازنده های اینتل

شماره پردازنده های پردازنده های نسل ۳ اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

سومین نسل از سی پیو اینتل

سومین نسل از سی پیو اینتل

حروف پسوند توضیحات نوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
K CPU آنلاک شده یا باز شده Intel® Core™ i7-3370K processor
Intel® Core™ i5-3570K processor
S عملکرد بهینه سازی شده Intel® Core™ i7-3770T processor
Intel® Core™ i5-3570T processor
T قدرت بهینه سازی شده Intel® Core™ i7-3770S processor
Intel® Core™ i5-3550S processo
نسخه موبایل
HQ گرافیکی با کارایی بالا Intel® Core™ i7-3520M processor
M نسخه موبایل Intel® Core™ i7-4600M processor

Intel® Core™ i5-4300M processor

QM CPU چهار هسته ای موبایل Intel® Core™ i7-3820QM processor
U فوق العاده کم قدرت Intel® Core™ i7-3667U processor
Y حداکثر ضعیف بودن Intel® Core™ i7-3689Y processor

پیشنهادی :

آموزش کامل فکتوری ریست آیفون و آیپد (Factory Reset)

دومین نسل از پردازنده های اینتل

شماره پردازنده های پردازنده های نسل ۲ اینتل . اولین رقم نشان دهنده نسل پردازنده است و سه رقم بعدی شماره SKU هستند. در کجا قابل استفاده است، پسوند در انتهای نام پردازنده ظاهر می شود که نشان دهنده خط پردازنده است.

دومین نسل از پردازنده های اینتل

دومین نسل از پردازنده های اینتل

حروف پسوند توضیحات نوع پردازنده
نسخه دسکتاپ
K CPU آنلاک شده یا باز شده Intel® Core™ i7-2600K processor
Intel® Core™ i5-2500K processor
S عملکرد بهینه سازی شده Intel® Core™ i5-2500S processor
Intel® Core™ i5-2400S processor
T قدرت بهینه سازی شده Intel® Core™ i5-2500T processor
Intel® Core™ i5-2390T processor
نسخه موبایل
M نسخه موبایل Intel® Core™ i7-2677M processor
QM CPU چهار هسته ای موبایل Intel® Core™ i7-2860QM processor

سی پی یو های دو هسته ای اینتل

شماره پردازنده مدل Core 2 Duo شرکت اینتل با پیشوند و عدد چهار رقمی طبقه بندی شده است که جدول زیر توضیح میدهد .

سی پی یو های دو هسته ای اینتل

سی پی یو های دو هسته ای اینتل

حروف پیشوند توضیحات
E پردازندهای دسکاتپ دو هسته ای با کارایی بالا و مصرف ۵۵ وات
L پردازندهای موبایل با صرفه جویی در مصرف انرژی و مصرف ۱۲-۱۹ وات
P پردازندهای موبایل با کارایی بالا و مصرف ۲۰-۲۹ وات
Q پردازندهای موبایل با کارایی بالا و چهار هسته ای
QX پردازندهای موبایل یا دسکتاپ با عملکرد فوق العاده عالی و چهار هسته ای

امیدوارم این مقاله برای شما مفید باشه ، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید .

به نقل از : Techtip.ir