پروژه معماری مرکز منابع یادگیری

حجم مرکز منابع یادگیری

مرکز منابع یادگیری ، همچون فانوسی در راه آموزش در «پردیس دانشگاهی برنت وود» درنیویورک می درخشد. حجم ساختمان مرکز منابع یادگیری ، منشوری است برای روشن نگاه داشتن فضاهای داخلی در طول روز و فانوسی برای منور کردن پردیس دانشگاه در شب. حجم مرکز، مکعب نه متری ساده ای است که در آن ۷۰ هزار فوت مربع کتابخانه در دو طبقه جاي داده شده و بخشی از مکعب به نحوی برداشته شده است که ورود نور طبیعی برای نفوذ به فضاي داخلی امکان پذیر شود و بدین نحو حداکثر دسترسی آسان و دید و منظر به فضاهای داخلی فراهم شود. فانوس مرکزی مکانی برای جا دادن فضای یادگیری مشترک پردیس دانشگاهی است و بالاتر از خط بام کتابخانه قرار دارد به نحوي که به راحتی از گنبد پردیس دانشگاهی قابل رويت است.

نمای مرکز منابع یادگیری

نمای خارجی ساختمان مرکز منابع یادگیری از صفحات سفید رنگ از مصالح تراکوتا پوشيده شده است و تهویه طبیعی به این نحو امکان پذیر شده است. صفحات سفید رنگ نما تسهیلات مرکزی ساختمان را از کمپس آجری رنگ قرمز در همسایگی مجزا ساخته است. رویکرد طراحی اين مرکز معماری پایدار است. بخشی از طبقه دوم از ضلع جنوبی جدا شده تا بام باغ سبز ژرف اندیشانه ای را برای مطالعه ايجاد کند.

فضای مرکز منابع یادگیری

برنامه های مرکز سبب شکل گیری ریز فضاهایی برای یادگیری جمعی است که شامل برنامه ریزی برای فعالیت های مشارکتی در داده ها، دانش مشترک در رشته های پردیس دانشگاهی و همچنین حوزه های مطالعه سنتی برای جستجوی منابع و قرائت خانه مي شود.

پست پروژه معماری مرکز منابع یادگیری در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.