ساخت مرتفع ترین آسمان خراش در استرالیا

ساخت مرتفع ترین آسمان خراش در استرالیا

معمار: UNStudio and Cox Architecture

مکان: ملبورن،‌ استرالیا

آسمان خراشی بلند و تاب خورده با فضای سبز عمودی و بام باغ با دسترسی عمومی، بلندترین ساختمان استرالیاست. آسمان خراش از دو ساختمان تشکیل شده است که دارای نماهایی از معماری باغ های عمودی و هندسه ی شیشه ای هستند.

ویژگی های مرتفع ترین آسمان خراش

مرتفع ترین آسمان خراش های دوقلو با ارتفاع میانگین ۳۵۶.۲ متر مرتفع ترین ساختمان در استرالیا شناخته شدند. از ویژگی های آسمانخراش ها، فضای بالاي آن هاست که برای دسترسی عموم آزاد و شامل باغ گیاهشناسی و گیاهان سبزی است که بر روی نماهای دو برج پیچ خورده مقابل هم، ظاهر شده اند. یکی از مرتفع ترین آسمانخراش ها دارای عملکرد مسکونی و با ارتفاع ۲۵۲.۲ متر است در حالی که آسمان خراش کوتاه تر دارای کاربرهایی نظیر دفاتر اداری، هتل، رستوران ها و کافه هاست.

پودیوم مرتفع ترین آسمان خراش

پودیومی که دو آسمان خراش را به هم متصل ساخته(پایین ترین طبقه) دربرگیرنده فضاهایی همانند مدرسه، مرکز نگهداری کودکان، کتابخانه، سینما، سالن نمایش و نمایشگاه بی . ام . دابلیوست. در فضای بالای پودیوم، پارک تراس داری وجود دارد که برای دسترسی عموم آزاد است.

ستون فقرات سبز مرتفع ترین آسمان خراش

ستون فقرات سبز مرتفع ترین آسمان خراش ها، فضاهای بیرونی و سبزی است .

که از مصالح طبیعی ساخته شده و سایر نمای شیشه ای برج ها

توسط بالکن هایی نشان گذاری شده است و همان طور که ساختمان صعود می کند.

به سایبان های پره ای تبدیل مي شوند.

ستون فقرات سبز ۳۰ متر مرتفع تر از بلندترین ساختمان استرالیا.

۲۲۰ متری در ساحل گلد است و ۵۰ متر مرتفع تر از برج یورکاست.

که بلندترین ساختمان مبلورن در حال حاضر مي باشد.

پست ساخت مرتفع ترین آسمان خراش در استرالیا در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.