غرفه قزاقستان

معمار ARDECO And Insglueck

ایده طراحی غرفه

ایده طراحی غرفه قزاقستان فضایی سه طبقه است که چهار منطقه نمایشگاهی را به نمایش می گذارد. «دروازه فردا» نام غرفه ای است که دولت آسیای مرکزی قزاقستان با آن خود را در نمایشگاه ۲۰۲۰ در دبی به عنوان کشور سنتی با ایده های مدرن معرفی کرده است.

پست غرفه قزاقستان در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.