غرفه پرو

معمار Habitare

ایده طراحی غرفه پرو

ایده نمای بنا از پارچه های دستبافت اقوام بخش مرکزی رشته کوه های آند الهام گرفته شده است. همچنین پل ارتباطی بزرگی بر اساس رسوم مردم پرو که بیش از ۶۰۰ سال فدمت دارد و از طنابهای بافته شده از گیاهان محلی با دست ساخته شده و مردم پرو برای عبور از پرتگاه های بند طبیعت کوهستانی منطقه در نبود الوار و درخت از آنها استفاده می کرده اند.غرفه پرو – با عنوان “پرو بی انتها”جنبه های مختلف زندگی هنری و فرهنگی خود ، طیف گسترده ای از محصولات کشاورزی و شیلات ، و همچنین ثروت معدنی ، جانوران و گیاهان خود را به نمایش می گذارد.

پست غرفه پرو در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.