غرفه روسیه

معمار سرگئی چوبان

ایده طراحی غرفه

پاویون کشور روسیه با شعار «ذهن خلاق: محرک آینده» در منطقه ای تحرک واقع شده است و تمرکز بر توسعه این موضوع دارد. سرگئی چوبان طراح پاویون روسیه تصمیم داشت در طراحی ترکیبی ساختمان پاویون، ایده حرکت مداوم را به عنوان پیش شرطب برای توسعه، خلاقیت و روند پیشرفت همه جانبه و غیرقابل توقف بیان کند. پاویون روسیه به شکل دو نیمکره می باشد که یکی در داخل دیگری قرار دارد.

ایده نمای غرفه

نمای غرفه روسیه متشکل از تعداد زیادی لوله های به هم پیوسته در هم تنیده شده به قطر هشت سانتی متر با رنگ های مختلف می اشد که ایده هایی چون تحرک، توسعه دانش، حرکت به سمت آینده و همچنین همزیستی هماهنگ انرژی ها و پدیده ها از انواع گوناگون در بردارند. ایده بهره گیری از لوله های رنگی بافته شده به نوعی بر اندیشه های یاکوف چرنیکوف، معمار معروف روس تاکید دارد.

برنامه فیزیکی غرفه

پاویون روسیه با مساحتی ۳۶۰۰ مترمربع دارای سه طبقه اصلی و دو نیم طبقه است! این فضاسازی متنوع، امکان سازماندهی کلیه عملکردهای مورد نیاز فراهم کرده است، تامین فضاهای نمایشگاهی، کافه و رستوران ها و فراهم ساختن فضای مناسب برای برگزاری جلسات تجاری. دورتادور این پاویون نیز توسط یک حوض آب احاطه شده است، این ایده سبب حفط محیط اقلیمی پایدار در اطراف ساختمان شده است.

پست غرفه روسیه در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.