غرفه سوئد

معمار آدرین گاردر و لوئیجی پاردو آرشیتتی

مساحت ۲۷۰۰ مترمربع

ایده طراحی غرفه

جنگل برند اصیل سوئداست ، محیط کهن الگویی و مکانی برای تأمل است که به تخیل و خلاقیت دامن می زند. اکوسیستم در حال رشد و پویا و جامعه ای از موجودات زنده که به یکدیگر متصل هستند. از رویکرد معماری گرفته تا روایت و طراحی فضایی نمایشگاه ایده طراحی غرفه از جنگل الهام گرفته به نحوی که هویت سوئدی با فرهنگ و سنت های مشترک خود توصیف کرده است.

سازه غرفه

نمادگرایی جنگل به معماری و نمایشگاهی تبدیل و سازه ای برای غرفه ای سوئدی خلق کرده است که به خودی خود دارای معنا برای کیفیت جنگل می شود. اکوسیستم جنگل نمادی استثنایی از خلق مشترک مبتنی بر کمک ، حمایت و احترام متقابل است. هوش طبیعی «شبکه گسترده چوبی» همچنین به نماد نهایی پایداری تبدیل می شود ، اکوسیستم کاملاً متعادل که در آن هر بخش نقش کلیدی ایفا کرده است. انواع مختلف اتاق هایی که برنامه فیزیکی در بر می گیرند ، همه از جنگل به عنوان استعاره الهام گرفته اند – دشت ها ، کلبه ها و درختان.

پست غرفه سوئد در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.