غرفه ونزوئلا

معمار Opportunity District

ایده طراحی غرفه

ایذه طراحی غرفه، فضایی است که از آثار استاد هنر جنبشی ونزوئلا «کارلوس کروز-دیز» الهام گرفته است، بازدیدکننده از کشوری با هشت منطقه و میراث جغرافیایی و فرهنگی باشکوه بازدید خواهد کرد. ایده طراحی ونزوئلا مدول های رنگی است که به غرفه ونزوئلا در اکسپو دبی هویت بخشیده است.

پست غرفه ونزوئلا در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.