غرفه اردن

معمار Facts And Fiction GmbH

ایده طراحی غرفه

غرفه اردن بازدیدکنندگان را دعوت کرده تا اردن را با تمام حواس خود تجربه کنند، کشوری که در آن مدرنیته با سنت ملاقات کرده، فناوری پیشرفته با حس و حال و جامعه جوان و چابک با مهد فرهنگ روبرو شده است. مناظر خیره کننده اردن با الهام از طبیعت منحصر به فرد آن جان می گیرند. بازدیدکنندگان قبل از این که خود را در یک دستگاه رسانه ای شاعرانه بیابند که بازدیدکنندگان را به سفری تعاملی در میان مناظر چشمگیر و میراث فرهنگی غنی می برد، از میان دره ای انتزاعی گرافیکی عبور می کنند که آنها را به یاد ورودی شهر بیابانی اردن پترا می اندازد.

پست غرفه اردن در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.