مدرسه ابتدایی فنگشی

معمار Minax Architects

سال ساخت ۲۰۲۱

ایده طراحی مدرسه

ایده طراحی مدرسه ابتدایی بتدایی فنگشی پیشرفت سنت است به نحوی که فضاسازی چشمگیر، سبب تغییر ابعاد مختلف و از امکانات و جذابیت فضا برای به قوع پیوستن اتفاقات روزانه استفاده شده است که در آن تجربه و ادراک برای یادگیری و رشد انباشته می شود.

فضاهای داخلی مدرسه

مجموعه‌ای از راهروهای مدور برای گسترش عمودی فضا برای فعالیت‌های عمومی که ابتدا در طبقه اول متمرکز شده‌اند، تنظیم شده‌اند. راهروهای دایره‌ای که روی هم قرار گرفته‌اند، تغییرات شگرفی را در ساختمان‌ها و حیاط‌ها ایجاد می‌کنند. جداسازی اصلی به دلیل راهروها به یک نفوذ متقابل قوی تبدیل می شود. حیاط ها با تناوب مقیاس و ابعاد به جای چیدمان سنتی ساخته شده اند و حس لذت بخشی قوی ایجاد می کنند.

پست مدرسه ابتدایی فنگشی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.