غرفه بلغارستان

معمار Alexander Brainov

مساحت ۳۲۴ مترمربع

ایده طراحی غرفه

موضوع غرفه بلغارستان ” زندگی از طبیعت” و الهام گرفته شده از آهنگ «زیبایی هزاره»، اشعار آندری اوراموف و موسیقی لیوبومیر دنف، سرود ملی بلغارستان است. غرفه بلغارستان با مساحت ۳۲۴ متر مربع، بیش از ۲۹ هزار نفر را به خود جذب کرد و میراث غنی بلغارستان را به نمایش گذاشت. ایده طراحی غرفه، «آب و توسعه پایدار»، منابع آبی منحصر به فرد، سنت های استفاده از آنها و پتانسیل کشور برای گردشگریرا به نمایش گذاشته است.

جزییات معماری غرفه

کل غرفه توسط آبپاش هایی احاطه شده است که آب (تقلید از فناوری واقعی) را تا عمق ۵-۸ متر می پاشند به نحوی که مانع آب در اطراف ایجاد می کند. وقتی فردی نزدیک می شود، آبپاش ها قطع می شوند و ورودی کوچکی است که بازدیدکننده می تواند از آن عبور کند. جریان دائمی مردم سبب شده که نمای آب همگام با عبور و مرور مردم به رقص درآید و فضای تعاملی و متحولی خلق کند.

پست غرفه بلغارستان در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.