غرفه فیلیپین

معمار Budji Layug+Royal Pineda

ایده طراحی غرفه

ایده طراحی غرفه فیلیپین در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی، قصیده ای برای کارگران مهاجر فیلیپینی در سراسر جهان است که توسط مجسمه های پرنده، نقوش پرنده مانند و نقاشی های دیواری خیره کننده نمایش داده شده است. غرفه با الهام از بانکوتا (کلمه فیلیپینی باستانی برای صخره های مرجانی) طراحی شده است.

پست غرفه فیلیپین در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.