غرفه پرتغال

معمار Saraiva E Associados

ایده طراحی غرفه

ایده طراحی غرفه که از کشتی کاراول الهام گرفته شده است، مساحت پاویون پرتغال بیش از ۱۸۰۰ متر مربع در بر می گیرد و هر فضا عناصر منحصر به فردی نشان می دهد که در کنار هم تصویری از هویت و سنت پرتغالی ترسیم می کنند. الگوهای سنگ آهک سیاه و سفید به زیبایی فضایی دکور کرده و بازدیدکنندگان به سنگفرش سنتی پرتغالی منتقل کرده است. برنامه فیزیکی غرفه در سه طبقه ساخته شده است که به چهار قسمت مفهومی تقسیم می شود: ارائه، پذیرش، تجربه و رابطه.طبقه همکف به عنوان گسترش فضای عمومی در نظر گرفته می شود و بازدیدکنندگان را با موضوع مشارکت پرتغال آشنا می کند. برنامه فیزیکی از آن جمله اند فضای رویداد غیررسمی، کافه تریا کوچک، منطقه پروتکل و فروشگاه مفهومی پرتغال است.

پست غرفه پرتغال در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.