غرفه مکزیکوسیتی

معمار Capital Engineering

ایده طراحی غرفه

جمعی از صنعتگران زن مکزیکی نمای رنگارنگ با دست بافتند. پوشش ساختمان سه طبقه ، نوارهای دستباف رنگی از الیاف رافیا است که از برگ های درخت نخل تهیه شده است. نوارها به صورت مورب در سراسر غرفه با رنگ های نارنجی ، سبز ، آبی ، قرمز و زرد اجرا شده و کشور آمریکای لاتین را “پر از فرهنگ و رنگ” نشان داده است.

پست غرفه مکزیکوسیتی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.