غرفه تونس

معمار Alya Bouzid

هنرمند eL Seed

ایده طراحی غرفه

ایده طراحی پاویون الهام گرفته شده از ترکیب نمونه هایی از خوشنویسی عربی و نمادهای الهام بخش است. خوشنویسی گرافیکی عربی پیشنهادی برای نما با سایر آثار هنرمندان ترکیب شده است. طراحی غرفه تونس، تنش فزاینده ای پیرامون مالکیت خطاطی در عصر دیجیتال نشان داده و طراحی نما شامل اشکال خوشنویسی هنرمند ال سید است.

پست غرفه تونس در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.