غرفه سوئیس «بازتاب»

نام غرفه سوئیس است یک مکعب تعاملی بازیگوش و بین بازدیدکنندگان بسیار محبوب است. ایده طراحی سازه موقت مکعبی نمادین از چادرهای بادیه نشینان الهام گرفته شده است. ساخت ، بهره برداری و نگهداری غرفه موضوع نمایشگاه اکسپو دبی برجسته کرده است.

غرفه “بازتاب” توسط معماران OOS با همکاری Bellprat Partner و Lorenz Eugster طراحی شده است.

پست غرفه سوئیس «بازتاب» در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.