غرفه بلژیک

معمارvincent.callebaut

ایده طراحی غرفه

«طاق سبز» دانش صنعتی ، فناوری و علمی بلژیک را به نمایش گذاشته است ، که «باورپذیری نشان داده ، ترکیبی از رمانتیسیسم لاتین در هنر و دقت فنی آنگلوساکسون در صنعت است. ایده طراحی غرفه بلژیک که در «منطقه تحرک» واقع شده است ، این است که وسیع ترین آگورای سایه دار و دارای تهویه طبیعی در محور بادهای غالب غربی-شرقی دبی به بازدیدکنندگان ارائه دهد.منظور او این است که “طاق سبز” بر اساس “پل سازی” است و طاق عظیمی با انحنای مضاعف بین دو ستون خود خلق کرده است. طاق منحنی از حداقل سطح ریاضی جهانی به نام «پارابولویید هذلولی» طراحی شده است. این پارابلوئید با بیش از ۵/۵ کیلومتر ار تیرهای چوبی صنوبر ساخته شده که که با چرخش ۱۸۰ درجه – کل پروژه را در بر گرفته است تا از آن در برابر اشعه خورشید بهتر محافظت شود.

فضای سبز غرفه

ارتفاع اصلی طاق سبز با بالکن های برجسته مشخص شده که بیش از ۲۵۰۰ گیاه ، درختچه و درخت در پشت بام کاشته شده است. نماهای «قابل تنفس» و قطره ای ، طبیعتاً – از طریق تبخیر و تعرق گیاهان – تراس های بزرگ فضای باز را تازه کرده است. بالای غرفه نیز سایبان بزرگ خورشیدی فتوولتائیک و حرارتی قرار دارد که برق و آب گرم داخلی برای ساختمان تأمین کرده است.

پست غرفه بلژیک در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.