غرفه اسپانیا

مساحت ۵۸۰۰ متر مربع

معمار Amann-Cánovas-Maruri

شعار: پیوند ذهن ها برای خلق آینده

ایده طراحی غرفه اسپانیا متشکل از ۱۴ فانوس رنگ و الهام گرفته شده از از تاریخ اسپانیاست و طراحی داخلی شامل جنگل مصنوعی چاپ سه بعدی شده دارای درختان تعاملی (هم کنشی) با قابلیت تولید اکسیژن است.

پست غرفه اسپانیا در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.