خانه فیتزروی شمالی

معمار maddisonarchitects

سال ساخت ۲۰۲۱

ایده طراحی نما خانه

ایده طراحی نما الهام گرفته شده از کلبه ویکتورین است. مصالح به کار رفته در بنای افزوده شده روکش دیوار فلزی، پانل های شیشه ای و بام فلزی است. فرم به نحوی است که از هویت کلبه ویکتوریایی دور نشده باشد. در امتداد نمای شمالی بنای افزوده شده دارای شیشه هایی است که حداکثر نورطبیعی به فضای داخلی افزوده شده، و درب های تاشو امکان ورود تهویه طبیعی را در فضای مسکونی امکان پذیر کرده است.

ایده طراحی فضای داخلی خانه

حیاط خلوت فضای درونی و چاه نور با لوورهای قابل تنظیم که در مرمت افزوده شده گسترش یافته تا نور و تهویه طبیعی بهتری در فضای داخلی تنظیم شود. بنای افزوده شده شامل آشپزخانه، نشیمن، نهارخوری، رختشویخانه، اتاق خواب و اتاق خواب مستر با سرویس بهداشتی است.

پست خانه فیتزروی شمالی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.