مسابقه نوآوری بنایی جی بی سی

از معماران و مهندسان حرفه ای و مشتاق برای پیشبرد آینده ی طراحی و ساخت بناها دعوت به عمل آمده است تادر مسابقه «نوآوری بنایی جی بی سی» ایده های طراحی ارایه دهند.

ما می خواهیم مفاهیم جدید جسورانه شما را ببینیم که نشان می دهد بنایی و سنگ تراشی چگونه می تواند محیط ساخته شده ما را بهتر کند. همچنین می خواهیم ایده های جدیدی را ببینیم که پتانسیل تغییر در نحوه طراحی و ساخت با سنگ تراشی و ایجاد فرصت های رشد برای صنعت ما دارند.

راه حل ها همچنین می توانند نوآوری در مصالح ، فرایند ساخت ، مدل های تجاری جدید کشف کرده یا به سادگی استفاده از زیبایی و کاربرد منحصر به فرد سنگ تراشی نشان دهند.راه حل ابتکاری شما بایستی ارزش ، مفید بودن ، قدردانی و ارتباط با طراحی و ساخت بناها افزایش دهد. به همراه معماران و مهندسان مبتکر ، می توانیم دنیایی بهتر برای همه ایجاد کنیم. راه حل های ابتکاری خود را با ثبت نام در وب سایت زیر به ما نشان دهید!

JBC Masonry Innovation Competition

پست مسابقه نوآوری بنایی جی بی سی در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.