قفسه کتاب لایه ها

معمار Nendo

ایده طراحی قفسه ها

ایده طراحی قفسه ها از سه نوع کابینت کاملاً شیشه ای، با چند فلپ آویزان در جلو ، وسط و پشت ساخته شده است. از آنجایی که تن رنگی هر فلپ آویزان ساخته شده از شیشه رنگی کاملاً متفاوت است و می تواند به چپ یا راست بلغزد ، بسته به نحوه همپوشانی فلپ ها ، رنگ های مختلف ظاهر شده است. این تکنیک شیشه رنگی که شامل قرار دادن فیلم های رنگی بین دو ورق شیشه و اعمال حرارت بر روی آنها می باشد ، الهام گرفته شده از تخصص Glas Italia است.

مصالح قفسه ها

طیف گسترده ای از رنگ ها را می توان با لایه بندی چندین فیلم رنگی بیان کرد. با این حال ، از آنجا که رنگ بر اساس دنباله ای که فیلم ها در آن لایه بندی شده اند تغییر می کند ، و تن رنگ با گرم شدن متفاوت است ، میزان قابل توجهی آزمایش و خطا را شامل می شود.

پست قفسه کتاب لایه ها در چهارسوی معماری اول به نظر می رسد.